Grup Estable de Dansa

ATENCIÓ: aquesta activitat no es farà el curs 2017/2018
 
El Grup Estable de Dansa desenvolupa una tasca formativa de tècnica contemporània i de creació amb els participants.

A final d'any es presenten els espectacles resultants dins i fora de la UAB i es fan intercanvis amb altres grups de dansa d'universitats espanyoles i europees.


Tot i que les persones integrants del Grup Estable no es dediquen a la dansa de manera professional, responen a un grau de dedicació, exigència i qualitat molt notable.

Com a contrapartida a aquest elevat grau d’implicació, l'alumnat participant rep un reconeixement acadèmic amb crèdits ECTS.

Per ser membre del Grup Estable de Dansa cal assistir a una prova d'accés, que permet al director de fer una selecció dels candidats. Un cop superada la prova, la formació que reben els membres del Grup Estable de Dansa és gratuïta.