Examen TOEIC

La convocatòria tindrà lloc el dia 2 de març. Per a més informació, consulteu el web a partir de mitjan febrer.