Citacions i bibliografia


  • Per què citar

El treball científic requereix que estigui documentat i que citem les fonts que haguem utilitzat com una manera de reconèixer del treball dels altres i per delimitar responsabilitats o autories. El fet d'ometre aquest reconeixement es considera una apropiació i rep el nom de plagi.

A la UAB, així com a la resta d'universitats públiques catalanes, disposem d'un gestor bibliogràfic accessible pel web: Mendeley Institucional.

  • Què cal citar

Tot allò que no sigui propi i no pertanyi al coneixement de domini públic

  • Què és el plagi

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres idees o fragments de text que s'han copiat d'altres treballs. S'incorre en un incompliment de la propietat intel·lectual. Trobareu més informació a Argumenta

  • Què és una citació

Dins del text del treball es fan remissions o crides a un document consultat d'on s'ha extret aquella idea que estem expressant,  o bé s'incorpora un breu text directament -entre cometes- per indicar que és còpia literal. Les remissions al document original es fan amb una clau d'autor-any que ens permetrà localitzar-lo a l'apartat de bibliografia. 

  • Què és una bibliografia

Relació de les obres utilitzades per fer un treball.

  • Com citar

Hi ha molts estils diferents: en funció de la nostra àrea d'estudi i del destí del nostre treball, triarem un determinat estil bibliogràfic (si és un treball de classe cal preguntar-ho al professor, si és per publicar en una revista en concret hem de fer-ho segons les seves pautes, etc.)

En el quadre següent us mostrem els estils més emprats a les diferents àrees de coneixement segons EndNote (hem afegit alguna àrea):
 ESTIL DE CITACIÓ ÀREA D' ESTUDI      GUIA BÀSICA
     
ISO-690 Multidisciplinar
ACS Química
AIP Física, Astronomia
APA Comunicació, Dret, Psicologia  
APSA Ciències polítiques
ASA Sociologia
Chicago Econòmiques, Humanitats
CSE Ciències de la Vida
Harvard Ciències, Econòmiques
IEEE Enginyeria
MLA Llengua i Lingüística
NLM Ciències de la Salut, Veterinària
Vancouver Ciències de la Salut, Veterinària

 

  • Bibliografia sobre el tema

Podeu trobar llibres sobre com fer citacions i bibliografies:

- al catàleg de les biblioteques de la UAB: matèria: bibliografia  metodologia
- al catàleg del CCUC: bibliografia metodologia
 

Us recomanem:
-  un tutorial molt complet i entenedor: Cómo citar - Tutorial de la Universidad de Cantabria
- UB CRAI: Com citar documents