Convocatòria

Convocatòria de la 15a edició del Premi Argó

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 15è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.

Bases del 15è Premi Argó
Resolució del 15è Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat


SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Juntament amb el treball, l'alumnat participant haurà de lliurar la sol·licitud d'admissió (que es genera un cop enviat el formulari) signada per tots els autors i amb el segell i la firma de la direcció del centre on estan matriculats.

 

Formulari per presentar un treball de CFGS individual al Premi Argó
Formulari per presentar un treball de CFGS fet en grup al Premi Argó