Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Presentació

La creació del màster neix d'una transformació i adequació del curs de postgrau Educació Especial: Pedagogia Terapèutica, davant els nous i canviants escenaris formatius amb una clara línia de treball: formar a aquests professionals de l'educació per gestionar les aules i les institucions educatives, adequant la resposta educativa a les necessitats específiques de suport dins del marc d'una educació per a tothom.

D'acord amb la Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener del Departament d'Ensenyament, aquest màster es considera un curs d'especialització per al professorat per la qual es reconeix aquesta capacitació en el camp de l'atenció a la diversitat.

Objectius

- Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
- Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.

-Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Requisits d'accés

- Diplomatura en Magisteri de totes les especialitats.
- Diplomatura en Educació Social i Treball Social.
- Llicenciatura en Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia.
- Grau en Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia, Educació Social o Psicologia.
- Llicenciatura i grau amb CAP/Màster de Secundària.
- Totes aquelles persones que, tenint una titulació universitària (diplomatura, llicenciatura o grau), acreditin formació complementaria i experiència laboral relacionada amb la temàtica del màster.

Sortides professionals

Els i les estudiants titulats/des en aquest màster estaran formats per donar resposta a les necessitats educatives de suport en un context d’educació per a tothom, treballar entre iguals en els processos d'inclusió educativa i social i dinamitzar el treball en xarxa per atendre les necessitats educatives de suport derivades de la diversitat funcional.

Les sortides abastarien els següents àmbits de treball:
- segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener, en centres d'educació infantil i /o primària, i centres d'educació especial, públics o concertats, quan es disposa de la titulació de magisteri (grau o diplomatura) i durant el període d'interinatge.
- institucions de l'àmbit social i educatiu, públiques o privades, on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport.

Contacte

Maria Garcia Ramón

Correu electrònic: master.suports.inclusio@uab.cat

Web: http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Màster propi UAB

8a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2824/8
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 03/10/2018 al 01/07/2019
Idioma de docència:
Català (70%), Castellà (30%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències de l'Educació
Títol que s'obté:
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.