Presentació

La inserció laboral dels titulats universitaris és una preocupació prioritària per a la Universitat Autònoma de Barcelona i per a l'empresa Esteve Química.

Ambdues han dissenyat el Màster d'Experimentació en Química Fina (consulteu pagines.uab.cat/meqf per a més informació), uns estudis de dos anys d'iniciació professional en l'àmbit de les empreses de química fina, que té l'objectiu d'ajudar els joves graduats a trobar una ocupació adequada a la seva formació.

L'import total de la matrícula l'assumeix sencer Esteve Química. Addicionalment, les pràctiques que l'estudiant realitza a Esteve Química tenen una compensació econòmica (300 euros/mes durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents nou mesos i 1.100 euros/mes durant el segon any del màster).


Aquest és un Màster de formació que mira d'inserir els nous titulats universitaris sense experiència professional que vulguin formar-se en una gran empresa del ram de la química fina en el mercat laboral després d'haver passat per la universitat.

Per assolir els objectius d'una eficaç inserció laboral dels nous titulats universitaris es necessita que els estudiants ampliïn els seus coneixements teòrics adquirits durant la llicenciatura i que a més a més coneguin el funcionament real d'una empresa important del camp de la química fina.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat*)

Objectius

- Concedir la possibilitat als nous titulats procedents de totes les universitats espanyoles de conèixer el funcionament d'una important empresa de química fina

- Aconseguir que els estudiants siguin capaços d'interpretar i relacionar els resultats obtinguts durant la realització del treball i puguin extreure conclusions.

- Ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de responsabilitat relacionats, tothora, amb la seva formació universitària.

Requisits d'accés

Els candidats a realitzar aquest Màster han de complir els següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat o equivalent en Química o Bioquímica o d'Enginyeria Superior Química obtingut en els darrers 4 anys.

- Haver superat el procés de selecció per aconseguir l'ajut econòmic d'Esteve Química per a la realització d'aquest Màster en aquesta convocatòria.

Sortides professionals

Incorporació en qualsevol empresa nacional o multinacional del ram de la química fina.

Contacte

Carles Jaime Cardiel

Telèfon: 93 581 2591

Correu electrònic: coord.master.expqfina@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/meqf/ca

Màster propi UAB

12a Edició
Places: 5
Orientació: Recerca, Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 1543/12
Preu: 7920 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Departament de Química UAB, Bellaterra i Esteve Química S.A. C/ Caracas 17-19, Barcelona
Dates: del 07/01/2019 al 31/12/2019
Idioma de docència:
Català (90%), Castellà (10%)
Centres responsables:
Departament de Química
Centres col·laboradors:
Esteve Química
Títol que s'obté:
Màster d'Experimentació en Química Fina

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.