Curs en Seguretat d'Esdeveniments i Espectacles, una Visió Integral (Abril)

Presentació

Els responsables de la Seguretat Pública i de la Seguretat Privada, els Promotors i altres agents implicats en la organització dels esdeveniments multitudinaris necessiten, per tal d'evitar episodis com els produïts en el nostre país i en altres indrets ( Madrid Arena, violència en el futbol, etc), un coneixement de la normativa de seguretat privada, de la que regula en matèria d'espectacles: de la documentació complementària i tràmits de la gestió d'esdeveniments i espectacles, de la prevenció de riscos de la de Plans d'Autoprotecció i Evacuació.
Els hi resulta imprescindible conèixer, exigir i/o elaborar segons els seus nivells de participació i responsabilitat, el Pla de director de seguretat en els esdeveniments esportius, els concerts i espectacles, etc.


Per altre banda també han de contemplar la gestió de mobilitat en grans esdeveniments, el control de masses en esdeveniments y la gestió i coordinació sanitària de grans esdeveniments.
Per aquest motiu es planteja el curs d'especialització dirigit a professionals de la seguretat pública/ privada, interessats en seguretat i prevenció, promotors d'esdeveniments.
Té el propòsit de donar a conèixer totes les funcions de les persones implicades en el desenvolupament de qualsevol esdeveniment que congregui a un gran nombre de persones La visió és integrar a totes les parts i poder donar una visió global i aprofundir a nivell tant teòric com pràctic.
Analitza les funcions, responsabilitats, tècniques i organització dels serveis en esdeveniments i espectacles de totes les figures implicades.
S'incorporen els principis i normes jurídiques en el desenvolupament de la tasca, així com els mitjans tècnics actius i passius i les seves aplicacions.

Està previst realitzar les classes en català, però en el cas que hi hagi alumnes que no l'entenguin, les classes s'impartiran en castellà.

Continguts

- Documentació complementaria i tràmits de la gestió d'esdeveniments i espectacles. Horaris, activitats extraordinàries i personal de control d'accés.
- La gestió de la mobilitat en grans esdeveniments.
- Normativa de seguretat privada. Normativa en matèria d'espectacles: Llei i reglament
- Prevenció de riscos laborals: el pla d'autoprotecció.
- Col.laboració amb la seguretat pública. La planificació de dispositiu: el pla director de seguretat.
- La gestió de la seguretat dins les universitats.
- Els esdeveniments esportius.
- La coordinació sanitària de grans esdeveniments.
- La gestió i coordinació de grans esdeveniments (festes majors, rues, curses, etc). Control de masses en esdeveniments.
- Els concerts i espectacles.
- Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada.

Objectius

Capacitar als responsables de gestió d'esdeveniments i espectacles per coordinar les figures que intervenen en la preparació d'un esdeveniment multitudinari tenint en compte les normes jurídiques i de seguretat que els hi pugui afectar en cada cas i integrant els coneixements per poder fer la coordinació amb els Tècnics Competents de Plans d'Autoprotecció, Cossos de Seguretat (Bombers, Policia, Protecció Civil i Seguretat Privada).

Requisits d'accés

- Professionals de la Seguretat Privada i Pública.
- Membres de les Forces i Cossos de Seguretat.
- Interessats en Seguretat i Prevenció.
- Tècnic en protecció civil.
- Tècnics municipals.
- Promotor d'esdeveniments.

Contacte

Francesc Gómez Macià

Telèfon: 935817177/ 663090897

Correu electrònic: francesc.gomez.macia@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Curs d'especialització UAB

8a Edició
Places: 25
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3490/8
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 02/04/2019 al 04/06/2019
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Seguretat d'Esdeveniments i Espectacles, una Visió Integral

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.