Curs en Cures Avançades d'Infermeria en la Prevenció i el Tractament de les Ferides Cròniques

Presentació

La cura de les ferides és, sense dubte, una de les accions més quotidianes en l'activitat desenvolupada pels professionals sanitaris en els diferents contextos assistencials (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y otras heridas crónicas. GNEAUPP), en particular per les infermeres. Es consideren Ferides Cròniques (FC) aquelles ferides amb nul·la o escassa tendència a la cicatrització. Dins d'aquesta denominació es troben les Nafres Per Pressió (NPP), les Nafres d'Extremitats Inferiors i les Nafres de Peu Diabètic. Les Ferides cròniques suposen un repte per les infermeres assistencials degut a la seva complexitat i elevada prevalença.
A Espanya, les FC continuen sent un problema de primer ordre. La seva magnitud repercuteix en els pacients, els serveis de salut i la societat en general, fet que fa que hagin de ser considerades com un problema de salut pública. En aquest sentit, requereixen de tots els medis i recursos necessaris per poder tractar-les i curar-les.

La prevenció i l'abordatge integral dels pacients que ja presenten FC és complex. Segons Watwrlow (1995), les nafres per pressió es poden prevenir en un 95% dels casos si s'apliquen les mesures adequades descrites a les Guiés de Pràctica Clínica (GPC). Les evidències mostren (Hernández, 2012) que, les FC de difícil cicatrització requereixen de teràpies avançades i la formació del personal d'infermeria és imprescindible per disminuir la seva incidència, per evitar les complicacions i fer un correcte abordatge de la ferida.
A pesar d'estar clares les recomanacions, a la pràctica assistencial s'objectiva una diversitat en l'abordatge de les persones amb FC, i aquesta variabilitat està influenciada en gran mesura per la formació rebuda pels professionals (Vanderwee et al., 2007).

Continguts

Mòdul I: Valoració integral del pacient amb ferides cròniques

En aquest mòdul l'estudiant adquirirà coneixements sobre la fisiologia, etiopatologia, epidemiologia i conseqüències de les Ferides cròniques (FC) i adquirirà les competències per fer una valoració integral del pacient i per adoptar les correctes cures preventives de la pell, incloent al cuidador. Per una banda, serà capaç de detectar el risc de patir una FC, aprendrà a fer una correcta valoració del risc de NPP utilitzant les escales de Valoració de Risc (EVRUPP) i resta de valoracions. I per altre, una vegada estigui present la FC, serà capaç de diferenciar l'etiologia de la lesió i fer una correcta classificació de la seva categoria, així com portar a terme una valoració complerta del malalt a nivell bio-psico-social, una valoració del seu entorn i una valoració de la nafra amb el seu registre i monitorització. Aquest mòdul inclou un Taller pràctic de descripció i registre de les FC i de filiació etiològica de les FC i lesions relacionades amb la dependència.

Mòdul II: Abordatge integral del pacient amb nafres per pressió

En aquest mòdul s'aprofundeix en el abordatge integral del pacient amb Nafres per Pressió (NPP). L'estudiant comprendrà les mesures de prevenció a utilitzar i com transmetre-les als cuidadors principals, incloent les mesures pel maneig de la pressió: Superficies especials pel maneig de la pressió (SEMPs) i resta de cures i les cures generals. Aprofundirà en l'abordatge nutricional i del dolor i dels aspectes psicològics. També serà capaç de decidir les cures pal·liatives a aplicar amb una persona amb NPP. Tot basat a les GPC y els documents tècnics i de posicionament del “Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas” (GNEAUPP). Aquest mòdul inclou un Taller pràctic d'abordatge sistèmic de NPP i categorització mitjançant casos pràctics.

Mòdul III: Cura local de les ferides cròniques I: neteja, desbridament i maneig de la càrrega bacteriana

Aquest mòdul aporta els coneixements necessaris per realitzar una correcta cura local de les FC i de difícil cicatrització. L'estudiant coneixerà els conceptes generals sobre la Cura en Ambient Humit (CAH), preparació del llit de la ferida (PLH) i concepte TIME. Aprendrà la classificació dels diferents productes de cura, les seves propietats i les indicacions, coneixerà les fonts d'informació i a on trobar informació actualitzada sobre aquest tema. Adquirirà les habilitats per fer una correcta neteja de les FC, amb el producte adequat a cada moment de la cicatrització i a cada tipus de FC. Coneixerà i sabrà aplicar les diferents tècniques de desbridament de les FC i de difícil cicatrització. Per altra banda, obtindrà un ampli coneixement, basat en l'evidència científica, sobre el diagnòstic de la infecció, tècniques de recollida de cultius i abordatge de la càrrega bacteriana a nivell tòpic. Inclou 2 tallers pràctics. Un sobre productes, aspectes pràctiques de la cura i cures especifiques adaptades a cada tipus de teixit, pacient i àmbit assistencial. I un d'abordatge i retirada del biofilm i desbridament de forma pràctica.

Mòdul IV: Cura local de les ferides cròniques II: elecció del producte de cura i cures avançades

En aquest mòdul l'estudiant adquirirà els coneixements i habilitats per realitzar una cura local de les FC i de difícil cicatrització.. Serà capaç de triar el producte adequat pel maneig de l'exsudat, les cures de la pell perilesional i coneixerà i sabrà utilitzar les possibles combinacions del productes de cura. Amb un Taller pràctic s'abordaran les cures específiques per l'aplicació dels productes i, mediant casos pràctics, s'aplicaren els coneixements adquirits. En aquest mòdul s'abordarà àmpliament la Teràpia de Pressió Negativa (TPN) per l’abordatge de les FC de difícil cicatrització, aclarint les seves indicacions

Objectius

Adquirir les competències necessàries per a un abordatge de qualitat i integral del pacient en risc o amb ferides cròniques, a nivell bàsic i avançat, basat en les millors evidències disponibles, d'una manera pràctica i adaptada a tots els àmbits assistencials.

Requisits d'accés

Graduat/da en Infermeria o diplomat/da en Infermeria.

Sortides professionals

- Ser infermers assistencials preparats per proporcionar cures de qualitat en quant a la prevenció i l'bordatge de les Ferides Cròniques (FC), i ferides de difícil cicatrització, en qualsevol àmbit assistencial.
- Formar part dels equips interdisciplinars per a la valoració integral i l'abordatge dels malalts en risc o amb ferides cròniques i de difícil cicatrització.
- Ser professional de referència de ferides cròniques de difícil cicatrització, i de prevenció de FC.
-Participar a comissions, consultes i/o serveis d'infermeria que proporcionen cures integrals a les persones amb risc o amb ferides cròniques, així com preparar protocols d'actuació.

Contacte

Secretaria EUI-Sant Pau

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: seui@santpau.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
3 crèdits
Codi de l'estudi: 3728/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau C/ Sant Antoni M. Claret, 167 08025 Barcelona
Dates: del 25/04/2017 al 29/06/2017
Idioma de docència:
Castellà (75%), Català (25%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament en Curs Cures Avançades d'Infermeria en la Prevenció i el Tractament de les Ferides Cròniques

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.