Curs en Animal Experimentation: Welfare, Legislation and Ethical Committees and Evaluation of Projects

Presentació

La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l'obtenció de la capacitació com Avaluador de projectes i els referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010:

Legislació nacional, Ètica, benestar i 3R (I), Ètica, benestar i 3R (II), Reconeixement del dolor, patiment i l'angoixa, Disseny de procediments (2) i el de Avaluador de Projectes.

Continguts

- La legislació sobre la protecció dels animals utilitzats en experiments
- Benestar animal
- El benestar animal i l'estrès
- El dolor i analgèsics
- Protocols de supervisió i punts finals incruents
- Comportament restringit i enriquiment ambiental
- Percepció social de l'experimentació amb animals
- Bioètica. Ètica de l'experimentació animal
- Les alternatives a l'experimentació amb animals
- Els comitès ètics
- L'anàlisi de danys i beneficis
- Avaluació dels procediments experimentals; protocols de supervisió; graus de gravetat; avaluació retrospectiva
- La discussió dels protocols experimentals en relació amb el benestar animal:Protocols per a gossos, gats i conills; Protocols per ratolins, rates i peixos; Protocols per a porcs i remugants.

Requisits d'accés

Llicenciat o graduat en biologia, medicina, veterinària, farmàcia o altres graduats universitaris en altres disciplines com la zoologia, anatomia i fisiologia animals i tenir un treball relacionat amb el camp de l'experimentació animal.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Correu electrònic: Patri.Vergara@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/anilab/

Curs d'especialització UAB

14a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
9 ECTS
Codi de l'estudi: 2268/14
Preu: 1440 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 15/03/2018 al 15/05/2018
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament Animal Experimentation: Welfare, Legislation and Ethical Committees and Evaluation of Projects

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.