<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Pla de llengües-estudiants uab > Acreditació del nivell de llengua

Acreditació del nivell de llengua


La UAB organitza convocatòries d'exàmens (al setembre, al gener i al juny) obertes a tot l'alumnat de la UAB que vulgui acreditar el nivell que té de llengües estrangeres.

A més, la UAB també organitza dues convocatòries d'exàmens específiques per als alumnes que volen participar en un programa d'intercanvi i necessiten acreditar el seu nivell d'anglès o d'altres llengües. La primera convocatòria és a l'octubre i l'examinand ha d'escollir el nivell del qual s'examina. La segona és una convocatòria del Certificat de Reconeixement d'Aptituds Comunicatives; aquest examen permet obtenir un certificat d'assoliment d'un dels sis nivells del Servei de Llengües, que corresponen als nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Per a més informació consulta el web del Servei de Llengües o bé envia un correu a avaluació@uab.cat.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona