Departament de Geografia > Personal > Professorat > Directori > Professorat

 Directori 
 • Grups de recerca
 • - Equip INTERFASE: Grup de Recerca Consolidat en Recursos Costaners, Territoris i Paisatges. Ref: 2009SGR 1027.
  - Xarxa RECOT (xarxa Europea de Cooperació Territorial)
  - Grup Euroregions i Arc Mediterrani

 •  
 • Projectes
 • - Títol del Projecte: The transformation of Cross-Border governance. North-America and Europe in comparative perspective
  Entitat finançadora: SSHRC Partnership Development Grant (Canadá)
  Entitats participants: Univ. Regina (Canadà), Institut Universitari d'Estudis Europeus (UAB) y Dept. Geografia UAB
  Durada, gener 2012 – desembre 2014
  Investigador responsable: Bruno Dupeyron (Univ. Regina, Canadá). (UAB: Francesc Morata)
  Investigadors participants: 18

  - Títol del Projecte: Urban-Nexus
  Entitat finançadora: 7è Programa Marc de la UE
  Entitats participants: (13 principals de 9 països + 25 estratègics. A la UAB, Equip INTERFASE: Grup de Recerca Consolidat en Recursos Costaners, Territoris i Paisatges. Ref: 2009SGR 1027
  Durada: setembre 2011 – agost 2013
  Subvenció: 1.116.592,20 euros
  Investigador responsable: Mart Grisel (Nicis Institute, Países Bajos). A la UAB: Antoni Durà (Dept. Geografia)
  Investigadors participants: 90 (aprox.)

  - Títol del Projecte: Cooperación territorial en Europa y en España: comparando experiencias. Ref: CSO2009-14397-C04-01.
  Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació.
  Entitats participants: Institut Universitari d'Estudis Europeus (UAB).
  Durada, gener 2010 – desembre 2012
  Subvenció: 39.930 euros
  Investigador responsable: Francesc Morata Tierra
  Investigadors participants: 9

  - Títol del Projecte: El potencial comercial de la xarxa de ciutats de l'Euroregió Pirineus Mediterrània
  Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència (Convocatòria Ajuts Euroregió 2007)
  Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
  Durada: juliol 2007 – desembre 2007
  Subvenció: 30.000 euros
  Investigador responsable: Antoni Durà Guimerà
  Investigadors participants: 3

  - Títol del Projecte: Xarxa de ciutats i innovació tecnològica a l'Arc Mediterani Nord-occidental
  Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona (Convocatoria PRP2007)
  Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
  Durada: gener 2007 – desembre 2007
  Subvenció: 6.000 euros
  Investigador responsable: Enric Mendizàbal Riera
  Investigadors participants: 5

 •  
 • Publicacions
 • - DURÀ, Antoni; OLIVERAS, Xavier (2013). "A typology of agents and subjects of regional cooperation: the experience of the Mediterranean Arc". A: BELLINI, Nicola; HILPERT, Ulrich. Europe's Changing Economic Geography. The Impact of Inter-regional Networks. London, Routledge, Capítol 5, 101-123. (aparició abril 2013)

  - DURÀ, Antoni (2012). La cooperació territorial transpirinenca en el context de l'Arc Mediterrani. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 74, 57-75.

  - OLIVERAS, Xavier; DURÀ, Antoni (2011). "Cooperación transfronteriza en el Pirineo Mediterráneo". A: LETAMENDIA, Francisco (coord.). Pueblos y fronteras en los Pirineos y el altiplano andino. Madrid, Fundamentos, Colección "Ciencia", Serie "Política", 330, 49-64.

  - OLIVERAS, Xavier; DURÀ, Antoni; PERKMANN, Marcus (2010). "Las regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)", Documents d'Anàlisi Geogràfica, Monográfico: Arc Mediterrani, Euroregions i Cooperació Transfronterera (Eds. A. Durà; X. Oliveras), 56 (1), 21-40.

  - DURÀ, Antoni; OLIVERAS, Xavier (2010). "Cooperación territorial y articulación del Arco Mediterráneo". Papeles de Geografía. Universidad de Murcia, Monográfico: "Homenaje al profesor Francisco Calvo García-Tornel", 51-52, 95-104.

 •  
 

 

 

2017 Universitat Aut˛noma de Barcelona