Sol·licituds

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus cal:
 
  1. Omplir la sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina (ha d'anar signada pel professor, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre). S'ha de lliurar el document original.
  2. Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu i les dates aproximades de l'estada.
  3. Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, o bé als punts de registre de cada facultat que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat. 


PERÍODES DE SOL·LICITUD

De l´1 de juny de 2018 al 26 d'abril de 2019 (ambdós inclosos)

* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet.Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades. 

Full de sol·licitud Teaching Mobility 2018-19
Modificació d'estada Teaching Mobility 2018-19