Destinacions i sol·licituds


Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) al mapa dels programes d'Intercanvis de la UAB i en aquest enllaç.
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. 

Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php

En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per a saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


Procediment que cal seguir per a sol·licitar aquest ajut:
 
  • Contactar personalment amb la universitat de destinació per proposar-los i obtenir l'acceptació de l'estada.
  • Enviar a la universitat de destinació el Mobility Agreement, que trobareu a la convocatòria, perquè el retornin degudament signat i segellat al sol·licitant.
  • Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina. Cal la signatura del cap orgànic o directe i del cap superior (administrador de centre, cap d'àrea, vicerector, etc.) del sol·licitant.
  • Lliurar la sol·licitud i el Work Plan a un punt de Registre de la UAB


Termini per a presentar sol·licituds: 26 d'abril de 2019.
Resolucions: 10 de juliol de 2018; 15 d'octubre de 2018; 25 de gener de 2019; 15 de març de 2019;10 de maig de 2019.
Termini per fer les estades: 30 de setembre 2019.

 

Full de sol·licitud Training Mobility 2018-19
Modificació d'estada Training Mobility 2018-19