Destinacions i sol·licituds


Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) al mapa dels programes d'Intercanvis de la UAB i en aquest enllaç.
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. 

Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php

En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


Procediment que cal seguir per sol·licitar aquest ajut:
  • Contactar personalment amb la universitat de destinació per proposar-los i obtenir l'acceptació de l'estada.
  • Enviar a la universitat de destinació el Mobility Agreement, que trobareu a la convocatòria, perquè el retornin degudament signat i segellat al sol·licitant.
  • Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina. Cal la signatura del cap orgànic o directe i del cap superior (administrador de centre, cap d'àrea, vicerector, etc.) del sol·licitant.
  • Lliurar la sol·licitud i el Work Plan a un punt de Registre de la UAB

Termini per presentar sol·licituds: 27 d'abril de 2018.
Resolucions: 7 de juliol de 2017; 13 d'octubre de 2017; 26 de gener de 2018; 16 de març de 2018;11 de maig de 2018.
Termini per fer les estades: 30 de setembre 2018.

 Per a més informació llegiu la convocatòria vigent

Formulari de sol·lictud

Convocatòria Training Mobility 2017-18