Erasmus+ KA107 Partner Countries

ERASMUS+ KA107
Ajuts per Mobilitat Docent a Païssos Associat


El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària. L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat guardonada, en la convocatòria de 2016, amb beques en el marc de l'acció KA107, per a que estudiants i personal docent de la nostra universitat tinguin l'oportunitat de finançar la seva mobilitat.

Les beques disponibles  per a la mobilitat de professorat a països associats en el marc de la Convocatòria Erasmus+ KA107-2016, amb una durada de 5 dies més 2 de viatge, són les següents:

País Places disponibles Universitats disponibles Centres UAB Associats
Egipte 1
 
Departament  de Periodisme i Ciències de la Comunicació Departament  de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Egipte 1 (estada per formació)
 
Departament  de Periodisme i Ciències de la Comunicació Departament  de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Indonèsia 1 University of Gadjah Mada  
Israel 1 Bezalel Academy of Arts and Design Escola Massana
Kosovo 1 Quep Heimerer University at Prishtina Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Líban 1 Université de Saint-Joseph Facultat de Traducció i Interpretació
Tailàndia 2 Asian Institute of Technology
Mahidol University
 
Xina 3 Renmin University of China
Zhejiang University
Shanghai International Studies University
Central South University
Beijing Language and Culture University
Shanghai University
Peking University
Tianjin University
 


Import dels ajuts

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participantrebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:
-          Despeses de manutenció: 160€/ dia
-          Ajut de viatge: imports segons la calculadora de distàncies de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Destinació Durada ajut Màxim Total manutenció Màxim Ajut viatge Màxim Total ajut
Egipte (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 360€ 1.480€
Indonèsia (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 1.100€ 2.220€
Israel (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 530€ 1.650€
Kosovo (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 275€ 1.395€
Líban (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 530€ 1.650€
Tailàndia (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 1.100€ 2.220€
Xina (5 dies+2) x 160€ 1.120€ 1.100€ 2.220€
 
 
El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i justificades.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.


Procés de sol·licitud


El personal docent amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar una beca Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de:
El termini per presentar sol·licituds estarà obert del 29 de novembre de 2016 al 10 de febrer de 2018.

La primera resolució es publicarà al web de la UAB el dia 17 de febrer de 2017 i es comunicarà per e-mail als beneficiaris.

Per tal d’atorgar els ajuts disponibles després de la primera resolució, es publicaran resolucions cada 15 dies en cas que hi hagi sol·licituds presentades i beques disponibles.


Trobareu la informació completa sobre la Convocatòria Erasmus+ KA107-2016 d'ajuts per Mobilitat Docent a Països Associats a la part inferior d'aquesta pàgina.Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Espanya
Tel +34 93 581 37 79

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h

Tel. +34 93 581 3779
erasmus.KA107@uab.cat

Convocat˛ria Erasmus+ KA107-2016 d'ajuts per Mobilitat Docent a Pa´sos Associats
1aResolucio Ajuts Mobilitat PDI a Pa´sos Associats Erasmus+KA107_2016
Acord de mobilitat Erasmus+KA107
Convocat˛ria Erasmus+ KA107-2015 d'ajuts per Mobilitat Docent a Pa´sos Associats
3aResolucio Ajuts Mobilitat PDI a Pa´sos Associats Erasmus+KA107_2015
2a Resoluciˇ ajuts Mobilitat Docent a Pa´sos Associats Erasmus+ KA107-2015
1a Resoluciˇ ajuts Mobilitat Docent a Pa´sos Associats Erasmus+ KA107-2015