Presentació de sol.licituds

Per participar en el Programa Erasmus+ Estudis, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Mobilitat i intercanvi, Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT). 

Podeu consultar la presentació de les xerrades "de la UAB al Món" al següent enllaç.

Podeu veure un tutorial de com emplenar la sol·licitud en aquest enllaç.


 Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquesta convocatòria.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Programa Erasmus+ Estudis: del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 (ambdós inclosos).

Publicació primera Resolució: 13 de desembre de 2017.

Acceptació o no acceptació plaça assignada: del 14 al 20 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

Sol.licitud de places vacants: del 8 al 14 de gener de 2018.

Publicació Resolució definitiva: 26 de gener de 2018.

Acceptació o no acceptació plaça assignada: del 27 de gener a l'1 de febrer de 2018.

 
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
 
 

Informació Sol·licitud Convocatòria Única 2018-19
Formulari Solicitud Segon Programa 2018-19