Presentació de sol.licituds

Per participar en el Programa Erasmus+ Estudis, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Mobilitat i intercanvi, Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT). 

Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquesta convocatòria.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Programa Erasmus+ Estudis: del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 (ambdós inclosos).

Publicació primera Resolució: 13 de desembre de 2017.

Acceptació o no acceptació plaça assignada: del 14 al 20 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

Sol.licitud de places vacants: del 8 al 14 de gener de 2018.

Publicació Resolució definitiva: 26 de gener de 2018.

Acceptació o no acceptació plaça assignada: del 27 de gener a l'1 de febrer de 2018.

 
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
 
 

Informació Sol·licitud Convocatòria Única 2018-19