Destinacions

En breu actualitzarem la taula de Destinacions corresponent al curs 2018/2019.

A continuació trobareu els llistats de destinacions del programa Erasmus+ Estudis del curs acadèmic 2017-2018.

Per a la 2a volta, podeu consultar també a l'aplicatiu les vacants en el moment de fer la sol·licitud, entre el 9 i el 13 de gener. Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants aquí.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.


Centre Destinacions Destinacions vacants 2a volta
Facultat de Biociències Destinacions  
Facultat de Ciències Destinacions Destinacions
Facultat de Ciències de la Comunicació Destinacions Destinacions
Facultat de Ciències de l'Educació Destinacions  
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia Destinacions  
Facultat de Dret Destinacions  
Facultat d'Economia i Empresa Destinacions Destinacions
Escola d'Enginyeria Destinacions  
Escola Enginyeria Sabadell Destinacions  
Facultat de Filosofia i Lletres Destinacions  
Facultat de Medicina Destinacions  
Facultat de Psicologia Destinacions Destinacions
Facultat de Traducció i Interpretació Destinacions  
Facultat de Veterinària Destinacions  
EU de Turisme i Direcció Hotelera Destinacions  
Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) Destinacions  


Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx