A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Guia de l'Estudiant
Guia PDI
Com s'organitza
Organització de Facultat
Administració de centre
Pla estrategic
Estructura docent i estudiants
Departaments
Unitats departamentals
Coordinadors de titulació
Els estudiants
Alumni
Serveis
Gestió Acadèmica
Gestió Econòmica
Suport Logístic i Punt d'Informació
Servei d'informàtica distribuïda
Servei d'Audiovisuals
Laboratoris
Biblioteca d'humanitats
Accessos i plànols
Documents institucionals
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament de Biologia Animal i Vegetal i Ecologia
Departament de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Documentació
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals
Departament de Dret Públici Ciències Historicojurídiques
Departament d'Economia Aplicada
Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Departament de Geografia
Departament de Geologia
Departament d'Història Moderna i Contemporània
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Departament de Psicologia Social
Departament de Sociologia
Webs d'interés
Serveis al Campus
Els estudis
Oferta d'estudis
Graus EEES
Guies Docents Graus
Accions propedèutiques
Mínors
Formació continuada
Màsters oficials
Guies Docents Màsters
Doctorats
Màsters i postgraus
Coordinadors de titulació
Coordinadors de titulació
Professorat
Professorat Graus
Professorat Màsters
Currículum Professorat
Horaris
Graus
Màsters oficials
Pla d'Acció Tutorial Facultat de Ciències de l'Educació
Pla d'acció Tutorial FCE
Sistema Garantia Interna de la Qualitat del Centre
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre
SGIQ UAB
Autoinforme d'Acreditació FCE
Màsters oficials
Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Totes les titulacions
Calendaris
Projectes
a Llatinoamèrica
Projectes a Richmon
Programes i Guies de les assignatures 2010-2011
Programes educacio infantil
Programes educació física
Programes d'educació musical
Programes del graduat de dansa per a mestres
Programes de la diplomatura d'educacio social
Programes d'educació primària
Programes educació de llengua estrangera
Programes d'educació especial
Programes llicenciatura de pedagogia
Programes llicenciatura psicpedagogia
Programes del titol propi de ciencies de l'educacio
Taules d'adaptació de les Diplomatures i Llicenciatures als estudis de Grau
Cicles Formatius de Grau Superior amb reconeixement de crèdits en les estudis universitaris de Grau
FAQs
Practicum
Alumnes
Informació General
Graus
Màsters Universitaris
Normativa
Pràctiques a l'estranger
Pràctiques extracurriculars
Coordinadors de Practicum
Centres, institucions i empreses
Centres i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament
Resta de centres, institucions i empreses
Documents
Programes Marc
Calendari de pràctiques
Informes d'avaluació
Model de conveni
Projectes formatius dels Graus de la Facultat
Autoritzacions
Mobilitat i intercanvi
Projecció Exterior
ESTUDIANTS IN
International Students
Programa SICUE
Programa Propio UAB / UAB Programme
Estudiantes Visitantes/visiting students
ESTUDIANTS OUT
Erasmus estudi
Erasmus Pràctiques
Programa SICUE
Programa Propi UAB
Programa Propi Pràctiques
Preguntes freqüents
MOBILITAT DOCENT
Mobilitat docent
ALTRES
Coordinadors d'Intercanvi
Normativa dels intercanvis
Cursos d'idiomes
Consells per viatjar fora
Informació acadèmica
Accés
Accés des de
Preinscripció
Canvi d'estudis (estudis universitaris espanyols i de la UE o països amb conveni)
Convalidació d'estudis (estrangers no UE)
Masters Oficials
Estudiants Visitants
Preguntes freqüents
Matrícula
Matrícula
Modificacions de matrícula
Preguntes freqüents
Beques
Beques d'estudi
UAB Cercador
Preguntes freqüents
Informació General
Expedients acadèmics
Certificats
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Altres informacions Grau i Master
Avaluació
Reconeixement i Transferència
Reconeixement Acadèmic
Reconeixement als representants d'estudiants
Reconeixement de crèdits de CFGS
Reconeixement experiència laboral i professional acreditada
Reconeixement Pràctiques extracurriculars
Règim de permanència
Reincorporacions
Preguntes freqüents
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris
Requisitos formativos complementarios (prueba de conjunto o de aptitud)
Suplement Europeu del Títol
Títols
Títols oficials finalitzats amb anterioritat al 1988
Legalització de títols estrangers
Tràmits juliol
Preguntes freqüents
Formularis
Formularis
Calendari Administratiu
Legislació Universitària
Legislació Universitària
Assegurança Escolar
Targeta d'estudiant
Horaris de classe
Educació infantil
Educació primària
Educació física
Llengües estrangeres
Educació Musical
Licenciatura pedagogia (Segon cicle)
Eucació especial
Mòduls de lliure elecció
Educació Social
Psicopedagogia
Llicenciatura Pedagogia (ECTS)
Calendari administratiu de la Facultat
Recerca
La Facultat i la recerca
Els departaments
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Sistemàtica i Social
Centres Especialitzats de Recerca
CRECIM
Infraestructura i serveis
Serveis de suport
Suport a la qualitat
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Servei_D'Informàtica_Distribuïda
Suport Informàtic (SID)
Serveis
Programari Instal.lat
Petició d'instal.lació de programari
Servei d'Impressió
Gestió de contrasenyes
Correu alumnes
Xarxa wifi
Guies
Normatives
Normes d'ús
LaboratoriFCE_ca
La Facultat
Els Estudis
Imprimir
 
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona