A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Sistema de garantia interna de la qualitat del centre 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de PsicologiaLa Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQU, ANECA, i ENQA.

La Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té com a objectiu fonamental oferir una formació científica de grau i de postgrau que es fonamenti en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i de la societat en general i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats.

El SGIQ de la Facultat de Psicologia assumeix doncs el compromís de la UAB i fa accions que contribueixin a oferir uns estudis de qualitat, sotmesos a una avaluació continuada, que ens permetrà garantir i millorar el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre.Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UAB (SGIQ-UAB)

Manual del sistema intern de qualitat de la Facultat de Psicología

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA:

PE3 Verificació de titulacions de Graus i Màsters Universitaris
PC8A Modificació de titulacions de Grau i de Màster
Universitari
PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions


PE1 Definició de la política i objectius de qualitat de la
Facultat

PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

PC2 Programació docent Guies Docents
PC3.1 Pràctiques Externes
PC3.2 Treballs de Final d'Estudis
PC4 Orientació Estudiant
PC5 Avaluació Estudiant
PC6 Gestió de la Mobilitat
PS3 Gestió recursos materials
PS5 Gestio queixes i suggeriments
 

Certificat AUDIT de la Facultat de Psicología

ACREDITA:

- Autoinforme per a l'Acreditació - Facultat de Psicología
- Preguntes Freqüents Audiència
- Agenda Visita Externa

 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona