A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Laboratoris  Primers auxilis 

Laboratori de Ciències Experimentals


         

La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.cat


Mesures de seguretat

Primers auxilis

Normes de treball

Dades meteorològiques 

Docència
Mesures de seguretat
 Primers auxilis 
Normes de treball
Dades Meteorològiques

Primers auxilis


Botiquin

Què cal fer en cas d'accident: primers auxilis 
 
- Foc al laboratori.
Evacueu el laboratori, per petit exigí el foc, per la sortida principal o per la sortida d'emergència si l'anterior es troba bloquejada. Aviseu a tots els companys de treball sense que s'estengui el pànic i conservant sempre la calma.
Focs petits.
Si el foc es petit i localitzat apagueu-lo utilitzant un extintor adequat, sorra o cobrint el foc amb un recipient de mida adequada que l'ofegui. Retireu els productes químics inflamables que es trobin al voltant del foc.
No utilitzeu mai aigua per extingir un foc provocat per la inflamació d'un dissolvent.
Focs grans.
Aïlleu el foc. Utilitzeu els extintor adequats. Si el foc no es pot controlar ràpidament accioneu l'alarma de foc, aviseu al servei d'extinció d'incendis i evacueu l'edifici.
 
2 - Foc al cos
Si se t'encén la roba crida immediatament per demanar ajut. Estira't al terra i roda sobre tu mateix per tal d'apagar les flames. No corris ni intentis arribar fins a la dutxa de seguretat si no es que esta molt a prop teu. Es responsabilitat teva
ajudar algú que s'està cremant. Cobreix-lo amb una manta antifoc, condueix-lo fins a la dutxa de seguretat si aquesta està a prop o fes-lo rodar per terra.
No utilitzeu mai un extintor sobre una persona.
Un cop el foc estigui apagat, manteniu la persona ajaguda, procurant que no es refredi i proporcioneu-li assistència
mèdica.
 
3 - Cremades
Les petites cremades produïdes per material calent, banys, plaques o mantes calefactors, etc., es tractaran rentant la zona afectada amb aigua freda durant 10 - 15 minuts. Les cremades més greus requereixen atenció mèdica immediata.
No utilitzeu cremes i pomades grasses en cremades greus.
 
4 - Talls
Els talls produïts pel trencament de material de vidre són un risc comú al laboratori. Aquest tall s'han de rentar bé, amb força aigua corrent, durant 10 minuts con a mínim. Si són petits i aviat deixen de sagnar renteu-los amb aigua i sabó i tapeu-los amb un embenat o apòsit adequats. Si són grans i no paren de sagnar requeriu assistència mèdica immediata.
 
5 - Vessament de productes químics sobre la pell.
Tot producte químic vessat sobre la pell ha de ser rentat de forma immediata amb força aigua corrent, con a mínim durant 15 minuts. Les dutxes de seguretat instal·lades als laboratoris seran utilitzades en aquell casos en els quals la zona del cos afectada sigui gran i no n'hi hagi prou amb el rentat en una pica. Cal treure a la persona afectada tota la roba contaminada tan aviat com sigui possible mentre estigui sota la dutxa. Recordeu que la rapidesa en el rentat es molt important per a reduir la gravetat i l'extensió de la ferida. Proporcioneu assistència mèdica a la persona afectada.
 
6 - Actuació en cas de produir-se corrosions a la pell.
Per àcids.
Talleu el més ràpid possible la roba xopa d'àcid. Renteu amb força aigua corrent la zona afectada neutralitzeu-ne l'acidesa amb bicarbonat sòdic Durant 15 - 20 minuts. Traieu-ne l'excés de pasta formada, assequeu i cobriu la part afectada amb liniment òleo-calcari o un de semblant.
Per àlcalis.
Renteu la zona afectada amb força aigua corrent i aclariu-la amb una dissolució saturada d'àcid bòric o amb una dissolució d'àcid ascètic a l'1%. Assequeu i cobriu la zona afectada amb una pomada d'àcid tàntric.
 
7 - Actuació en cas de produir-se corrosions als ulls.
En aquest cas el temps és essencial (menys de 10 segons). Com més aviat es renti l'ull, menys greu serà el dany produït.
Renteu ambdós ulls amb força aigua corrent durant 15 minuts com a minin en un RENTAULLS, i si no n'hi ha, amb un flascó rentaulls. Cal mantenir l'ull obert amb ajuts dels dits per a facilitar rentat sota les parpelles. Cal rebre sempre
assistència mèdica, per petita que sembli la lesió.
 
8 - Actuació en cas d'ingestió de productes químics.
Abans de qualsevol actuació concreta demaneu assistència mèdica. Si el pacient es troba inconscient poseu-lo en posició inclinada, amb el cap de costat i traieu-li la llengua cap endavant. Si està conscient manteniu-lo recolzat. Tapeu-lo amb
una manta perquè no tingui fred.
Estigueu preparats per a practicar-li la respiració artificial boca a boca.
No el deixeu sol.
No li doneu begudes alcohòliques precipitadament sense conèixer la identitat del producte ingerit. L'alcohol en la majoria dels casos augmenta l'absorció dels productes tòxics.
No provoqueu el vòmit si el producte ingerit es corrosiu.
 
9 - Actuació en cas d'inhalació de productes químics.
Conduïu immediatament la persona afectada a un lloc amb aire fresc. Requeriu assistència mèdica tan aviat com sigui possible.
Al primer símptoma de dificultat respiratòria inicieu la respiració artificial boca a boca. L'oxigen ha de ser administrat únicament per personal entrenat. Continueu la respiració artificial fins que el metge ho aconselli.
Tracteu d'identificar el vapor tòxic. Si es tracta d'un gas utilitzeu el tipus adequat de màscara per a gasos durant el temps que duri el rescat de l'accidentat. Si la màscara disponible no es l'adient caldrà aguantar-se la respiració el màxim possible mentre s'estigui en contacte amb el vapors tòxics.  

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona