A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Laboratoris  Normes de treball 

Laboratori de Ciències Experimentals


         

La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.es 

Docència
Mesures de seguretat
Primers auxilis
 Normes de treball 
Dades Meteorològiques

Normes de treball


Normes bàsiques laboratori

 NORMES BÀSIQUES PER TREBALLAR EN UN LABORATORI :
 
BIOLÒGIC

1- No menjar, ni beure, ni fumar, ni guardar aliments en el laboratori.
2- Guardar dintre el laboratori l'equipament essencial i el llibre o llibreta de laboratori exclusivament.
3 -Emprar bata sempre i roba especial si es treballa amb organismes patògens.
4- No treballar amb cultius si es té son o s'està molt cansat.
5- Si es porten els cabells llargs lligar-los o encara millor tenir-los dintre una gorra de laboratori.
6- No tocar-se mai els ulls abans de rentar-se bé les mans.
7- No deixar mai cultius fora de les àrees d'incubació (estufes) o magatzems (cambres fredes, congeladors).
8- El desordre en las zones de treball equival a RISC.
9- No fer servir pipetes convencionals(amb la boca) o en cas d'ésser imprescindibles emprar-les amb aspiradors.
10- Els talls que qualsevol persona es faci en el laboratori s'han de tractar amb especial cura i ràpidament. Si es tenen ferides obertes s'han de protegir abans de començar a treballar.
11- Els individus amb deficiències immunitzaries o problemes de salut específics hauran de consultar amb els facultatius que els atenen les precaucions especials que els convindria prendre.
12- Els laboratoris han d'estar correctament retolats, per tal que qualsevol persona que hi entri sàpiga que hi corre un cert risc.
 
RADIOISÒTOPS

1- El material radioactiu està constituït per nuclis inestables que es transformen alhora que emeten radiació ionitzant.
2- Només podrà treballar amb material radioactiu el personal que hagi rebut una formació prèvia a càrrec del servei de radioprotecció.
3- El material radioactiu ha d'estar sempre senyalitzat.
4- Les zones un es manipulen o s'emmagatzema material radioactiu han d'estar degudament senyalitzades a la vegada que requereixen d'una autorització administrativa prèvia al seu funcionament. Aquestes zones estan constituïdes pel
laboratori central de radioisòtops i pels laboratoris perifèrics autoritzats.
5- La gestió de residus radioactius s'ha de portar a terme de forma procedimentada i degudament autoritzada.
6- El material radioactiu presenta bàsicament dos tipus de risc:
a) De contaminació: quan es té accés directe al material radioactiu sense material interposat.
b) D'irradiació: quan s'interposa entre el material radioactiu i el receptor algun mitjà inactiu com és l'aire o la càpsula on va tancada la font.
7- La contaminació pot ser externa (cutània) o interna amb la incorporació de material radioactiu per ingesta, inhalació o ferides.
8- Per evitar la contaminació externa s'ha d'emprar el vestuari de protecció adequat (guants com a minin), mentre que per evitar la interna esta prohibit el beure, menjar i fumar dins la instal·lació.
9- Per evitar la irradiació, les fonts només poden ser retirades del seu contenidor o blindatge per personal qualificat.
Davant el risc d'irradiació cal tenir present les seves tres variables bàsiques:
a) Temps d'exposició.
b) Distància respecte a la font.
c) Blindatge interposat. 

 

Inici Mapa web Video inauguració
2017 Universitat Autònoma de Barcelona