A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Laboratoris  Normes de treball 

Laboratori de Ciències Experimentals


         

La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.cat


Mesures de seguretat

Primers auxilis

Normes de treball

Dades meteorològiques 

Docència
Mesures de seguretat
Primers auxilis
 Normes de treball 
Dades Meteorològiques

Normes de treball


Normes bàsiques laboratori

 NORMES BÀSIQUES PER TREBALLAR EN UN LABORATORI :
 
BIOLÒGIC

1- No menjar, ni beure, ni fumar, ni guardar aliments en el laboratori.
2- Guardar dintre el laboratori l'equipament essencial i el llibre o llibreta de laboratori exclusivament.
3 -Emprar bata sempre i roba especial si es treballa amb organismes patògens.
4- No treballar amb cultius si es té son o s'està molt cansat.
5- Si es porten els cabells llargs lligar-los o encara millor tenir-los dintre una gorra de laboratori.
6- No tocar-se mai els ulls abans de rentar-se bé les mans.
7- No deixar mai cultius fora de les àrees d'incubació (estufes) o magatzems (cambres fredes, congeladors).
8- El desordre en las zones de treball equival a RISC.
9- No fer servir pipetes convencionals(amb la boca) o en cas d'ésser imprescindibles emprar-les amb aspiradors.
10- Els talls que qualsevol persona es faci en el laboratori s'han de tractar amb especial cura i ràpidament. Si es tenen ferides obertes s'han de protegir abans de començar a treballar.
11- Els individus amb deficiències immunitzaries o problemes de salut específics hauran de consultar amb els facultatius que els atenen les precaucions especials que els convindria prendre.
12- Els laboratoris han d'estar correctament retolats, per tal que qualsevol persona que hi entri sàpiga que hi corre un cert risc.
 
RADIOISÒTOPS

1- El material radioactiu està constituït per nuclis inestables que es transformen alhora que emeten radiació ionitzant.
2- Només podrà treballar amb material radioactiu el personal que hagi rebut una formació prèvia a càrrec del servei de radioprotecció.
3- El material radioactiu ha d'estar sempre senyalitzat.
4- Les zones un es manipulen o s'emmagatzema material radioactiu han d'estar degudament senyalitzades a la vegada que requereixen d'una autorització administrativa prèvia al seu funcionament. Aquestes zones estan constituïdes pel
laboratori central de radioisòtops i pels laboratoris perifèrics autoritzats.
5- La gestió de residus radioactius s'ha de portar a terme de forma procedimentada i degudament autoritzada.
6- El material radioactiu presenta bàsicament dos tipus de risc:
a) De contaminació: quan es té accés directe al material radioactiu sense material interposat.
b) D'irradiació: quan s'interposa entre el material radioactiu i el receptor algun mitjà inactiu com és l'aire o la càpsula on va tancada la font.
7- La contaminació pot ser externa (cutània) o interna amb la incorporació de material radioactiu per ingesta, inhalació o ferides.
8- Per evitar la contaminació externa s'ha d'emprar el vestuari de protecció adequat (guants com a minin), mentre que per evitar la interna esta prohibit el beure, menjar i fumar dins la instal·lació.
9- Per evitar la irradiació, les fonts només poden ser retirades del seu contenidor o blindatge per personal qualificat.
Davant el risc d'irradiació cal tenir present les seves tres variables bàsiques:
a) Temps d'exposició.
b) Distància respecte a la font.
c) Blindatge interposat. 

 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona