A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Laboratoris  Mesures de seguretat 

Laboratori de Ciències Experimentals


         

La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.es 

Docència
 Mesures de seguretat 
Primers auxilis
Normes de treball
Dades Meteorològiques

Mesures de seguretat


Atenció laboratori normes

 
Mesures de seguretat 

 

1-Elements de seguretat i vies d'evacuació del laboratori.

Abans d'iniciar el treball al laboratori cal familiaritzar-se amb els elements de seguretat de què disposa. Cal localitzar totes les sortides , siguin o no d'emergència, per al cas d'una possible evacuació per foc o qualsevol altre incident. Cal conèixer la localització exacta d?extintors, mantes antifoc, dutxes de seguretat i rentaulls.

2-Protecció dels ulls.

L'ús d'ulleres de seguretat és obligatori sempre que s'estigui al laboratori. No han de dur-se lents de contacte al laboratori ja que en el cas d'un accident els productes químics esquitxats als ulls o el seus vapors poden passar darrera de les lents i provocar lesions als ulls abans de poder retirar-ne les lents. En aquests casos és recomanable l'ús d'ulleres graduades o d'ulleres de seguretat tancades.
Si un producte químic us esquitxa els ulls utilitzeu immediatament un RENTAULLS i renteu completament l'ull afectat durant 15 minuts sense interrupció. Actueu sempre amb urgència , en menys de 10 segons. No dirigiu un corrent d'alta pressió d'aigua duna aixeta directe cap a l'ull perquè podríeu lesionar-lo. Informeu al professor encarregat del que ha succeït i si és necessari demaneu assistència mèdica.

3-Com cal anar vestit al laboratori.

L'ús de bata (preferentment de cotó) és obligatori ja que per molta cura que es tingui a l'hora de treballar, les esquitxades de productes químics són inevitables. Pel mateix motiu és aconsellable no dur minifaldilles ni pantalons curts, ni tampoc dur mitges, ja que són de fibres sintètiques i en contacte amb determinats productes químics s'adhereixen a la pell. Així mateix es recomana dur sabates tancades i no sandàlies.
Els cabells llargs suposen un risc que pot evitar-se fàcilment recollint-lo en una cua.

4-Normes higièniques.

 

No mengeu ni beveu mai al laboratori ja que hi ha la possibilitat que els aliments o begudes s'hagin contaminat amb productes químics.
Renteu-vos sempre les mans després de realitzar un experiment i abans de sortir del laboratori.
 
5-Fumar està prohibit en el laboratori per raons higièniques y de seguretat.
 
6-No inhaleu, tasteu u oloreu productes químics si no és que esteu degudament informats.
 
7-Pipeteig de líquids.
Empreu sempre un dispositiu especial per pipetejar líquids. No ho feu directament amb la boca.
 
8-Condicions de l'àrea de treball.
L'àrea de treball ha de mantenir-se sempre neta i endreçada, sense llibres, abrics, bosses, productes químics vessats, excés de pots de productes
Químics, equipament innecessari i coses inútils. Tots els productes químics vessats han de ser netejats immediatament.
 
9- Conducta al laboratori.
Ha de ser cortesa i cal exercitar el sentit comú i el bon judici. No s'han de gastar bromes, córrer, jugar, empènyer, cridar, etc. 
 
10- Experiments no autoritzats.
No es pot realitzar mai un experiment no autoritzat pel professor.
 
11- Utilització d'equips i aparells.
No utilitzeu mai un equip o aparell sense conèixer perfectament el seu funcionament. En cas de dubte pregunteu sempre al professor. Abans d'iniciar un
experiment cal assegurar-se que els muntatges i aparells estiguin en perfectes condicions d'us. No utilitzeu material de vidre en mal estat (augmenta el risc d'accidents). El material i aparells utilitzats han de deixar-se sempre nets i en perfecte estat d'utilització.
 
12- Manipulació de productes químics.
Els productes químics poden ser perillosos per les seves propietats tòxiques , corrosives, inflamables o explosives.
Tots els productes químics han de ser manipulats amb molt de compte. El perill més gran al laboratori és el FOC. La majoria de productes químics orgànics cremen en presència d'una flama, particularment els dissolvents, els quals són altament inflamables. Cal evitar la presència de flames obertes en el laboratori sempre que sigui possible, per exemple la utilització del bec bunsen. Es recomana emprar en el seu lloc banys de vapor o silicona, mantes calefactores o plaques calefactores. Si l'ús d'un bec bunsen és inevitable assegureu-vos de la no existència de dissolvents o productes inflamables al seu voltant.
No inhaleu els vapors dels productes químics i treballeu sempre que sigui possible en VITRINES EXTRACTORES, especialment quan manipuleu productes tòxics, irritants, corrosius o lacrimògens.
Eviteu el contacte de productes químics amb la pell, especialment dels que són tòxics i corrosius. En aquests casos es recomana la utilització de guants d'un sol ús.
No agafeu mai un producte d'un recipient no etiquetat.
No substituïu mai un producte químic en un experiment per un altre, si no és que ho aconsella el professor.
 
13- Escalfament de líquids.
No escalfeu mai un recipient totalment tancat. Dirigiu sempre l'obertura del recipient en direcció contrària a un mateix i a d'altres persones properes.
 
14- Eliminació de residus.
El material de vidre trencat es llençarà a recipients destinats especialment a aquest fi. Els papers i d'altres deixalles es llençaran a la paperera. Els productes químics tòxics es llençaran a contenidors especials per aquest fi.
No aboqueu directament a la pica productes que reaccionin amb l'aigua (sodi, hidrurs, amidurs, halogenurs d'àcid), o que siguin inflamables (dissolvents), o que facin mala olor ( derivats de sofre), o que siguin lacrimògens (halogenurs de benzil, halocetones ), o productes que siguin difícilment biodegradables (polihalogenats: cloroform).
No aboqueu a les piques productes o residus sòlids que puguin embussar-les. En aquests casos dipositeu els residus en recipients adequats.
 
15- És Obligatori porta ulleres de seguretat al laboratori

 


 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona