A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Els estudiants  Procés d'acollida 
Consell d'estudiants
Junta de Facultat
 Procés d'acollida 
Reconeixement als representants d'estudiants
Més informació

Procés d'acollida als estudiants de primer curs


 El pla d'acollida dels estudiants de primer curs es desenvoluparà durant la primera setmana de cada curs acadèmic en sessions específiques per a cada titulació.

El pla d'acollida contempla accions informatives i accions formatives. Les primeres tenen un caràcter puntual i es desenvoluparan específicament els cinc primers dies del curs acadèmic. Les segones es desenvoluparan al llarg de tot el curs vinculades, en alguns casos, a algunes de les assignatures que cursin els estudiants.

Els continguts específics del procés d'acollida són:

· Els serveis de la facultat i de la universitat.
· Recursos NTIC: Correu electrònic, web de la facultat, web de la universitat, links i eines a la xarxa.
· Pla d'estudis de cada titulació: estructura del títol universitari, assignatures i tipologia
· Perfil professional, itineraris formatius i sortides professionals.
· El pràcticum de primer curs.


 Document pla d'acollida dels estudiants curs 2016-2017

 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona