A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Twitter YouTube LinkedIn
 L'ESCOLA    ESTUDIS    FUTURS ALUMNES    INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA    EMPRESES  
 Home Escola d'Enginyeria  L'escola  Recursos i serveis 
 Estudiants 
Professors
Equip de direcciˇ
Empreses
Gestió Econòmica
 • Alta i manteniments de proveïdors
 • Compres de béns i serveis
 • Distribució del pressupostos d'Escola i departaments
 • Pagaments a proveïdors
 • Reembossament de tiquets i factures
 • Reports informatius de l'estat dels pressupostos
Gestió Acadèmica i Suport Logístic
 • Gestionar les consultes dels estudiants sobre qüestions administratives sobre els expedients i els processos que es deriven de la seva situació acadèmica            
 • Gestionar la sol·licitud i resolució de les pràctiques curriculars            
 • Gestionar l'accés dels alumnes als estudis (canvis d'estudis, convalidacions d'estudis estrangers)
 • Gestionar la preinscripció i l'accés dels alumnes de màster            
 • Gestionar la matrícula dels alumnes de nou accés            
 • Gestionar la automatrícula dels alumnes d'altres cursos            
 • Gestionar les sol·licituds i recursos generats pels alumnes (reintegraments, reconeixements de preus públics, règim de permanència…)            
 • Gestionar i tramitar l'expedició de títols            
 • Gestionar i tramitar l'expedició de certificats acadèmis i de certificats acadèmics oficials            
 • Gestionar i assessorar els programes d'intercanvis            
 • Punt de registre oficial descentralitzat            
 • Gestió d'espais (reserva, adequació, obertura, tancament, resolució incidències)
 • Informació (localització d'espais i persones, activitats, incidències,...)    
 • Recepció i lliurament objectes perduts            
 • Suport actes puntuals            
 • Lliurament documentació ( justificants exàmens, carnets d'estudiant, material de matrícula)        
 • Control d'accessos            
 • Gestió cartelleria
Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria
 • Accés a la xarxa
 • Llicencies de programari
 • Correu electronic
 • Aules d'us lliure
 • Laboratoris integrats
 • Seminaris interactius
 • Aules de docencia amb equipament multimedia
 • Servidor pratiques bases de dades
 • Impressio des de les aules d'informatica
 • Seguretat xarxa de les aules
 • Gravació en vídeo d'actes en directe a la sala de graus
 • Retransmisio d'actes de la sala de graus
 • Suport PSG
 • Aula Virtual
 • Serveis de restricció d'accés  per exame(ns fw local)
 • Gestió del cicle de vida del sw a aules
 • Pissarres electroniques
 • Acces wired a la xarxa
 • Màquines virtuals per assignatures
 • Repositori de programari per alumnes
 • Suport a la matricula
Gestió Departamental
 • Compres
 • Tramitació documents
 • Contractació de personal (PDI-PAS-BECARIS)
 • Certificats
 • Assesorament
 • Introducció a PDS de la docencia encarregada al departament
 • Material d'oficina
 • Manteniment
 • Correus, missatgers i paqueteria
 • Tramitació i seguiment de permisos d'absència
 • Suport a la recerca i la docència a nivell administratiu
 • Gestionar els diferents canals de comunicació del departament (correu intern, extern i correu electrònic
 • Facturació
 • Accés a l'edifici
 • Gestionar la formació del personal adscrit al nostre àmbit
 • Targetes intel·ligents
 • Doctorat (gestió, suport, assessorament…)
 • Tramitar els pagaments (Sol. RO i comptabilaització de factures)
 
Inici
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona