<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Investigar > Suport a la qualitat

Suport a la qualitat


La UAB promou la qualitat de les dades que s'obtenen a les unitats de recerca i optimitza la qualitat dels serveis que aquestes unitats ofereixen als seus clients. A través de la Unitat de Garantia de la Qualitat (UGQ), la recerca a la UAB segueix un Programa de Garantia de Qualitat, un sistema per assegurar el compliment d'uns requeriments concrets segons el nivell de qualitat que vulgui o hagi d'assolir cada unitat de recerca.
 Sistemes de gestió de qualitat 
Serveis
Actualment la UGQ treballa en l'assessoria i la implantació de tres sistemes de gestió de la qualitat:
  • Sèrie ISO 9000: unitats de recerca que, per motius de competitivitat, es plantegin la certificació.
  • Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: norma de competència tècnica per a unitats de recerca que necessitin formar part del sistema europeu d'avaluació de la conformitat com a laboratoris acreditats per a la realització d'assaigs i/o calibratges.
  • Principis de bones pràctiques de laboratori: Reial Decret 1369/2000 per a les unitats de recerca que les hagin de complir forçosament, és a dir, obligades per llei (BPL).
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona