<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Investigar > Projectes europeus de recerca

Projectes europeus de recerca


Els 'Programes Marc' (PM), proposats per la Comissió Europea, han esdevingut els principals instruments de finançament per mitjà dels quals la Unió Europea dóna suport a les activitats de recerca i desenvolupament, abastant pràcticament la totalitat de disciplines científiques. El 7è Programa Marc és el que es troba vigent actualment, i tindrà una durada de set anys, del 2007 al 2013. Ofereix continuïtat als programes anteriors, i té com a objectiu últim el desenvolupament a Europa de l'economia i la societat del coneixement.

La UAB vol encoratjar la participació dels seus investigadors en aquest programa de recerca, així com en d’altres programes europeus, i per això ha desenvolupat un servei de suport especialitzat. A continuació trobareu informació respecte els programes de recerca europeus, i les dades de contacte per a aquest servei.

 El 7è programa marc 
Com participar-hi
Altres programes
Assessorament a l'investigador
Enllaços d'interès
Temes
Tipus de projectes
Pressupost

El 7è Programa Marc està organitzat en quatre programes que es corresponen amb quatre components bàsics de la recerca europea:

Cooperació
Es donarà suport a tota la gama d'activitats de recerca realitzades mitjançant la cooperació transnacional, des dels projectes i xarxes en col·laboració a la coordinació dels programes de recerca de cada país. La cooperació internacional entre la UE i tercers països és part integrant d'aquesta acció.

Aquesta acció està orientada a la indústria i s'organitza en quatre subprogrames:

  1. La recerca col·laborativa constituirà el gruix del finançament comunitari a la recerca i el seu nucli fonamental.
  2. Les Iniciatives Tecnològiques Conjuntes es crearan a partir de la tasca realitzada per les Plataformes Tecnològiques Europees.
  3. Coordinació dels programes de recerca no comunitaris.
  4. Cooperació internacional.

Idees
Aquest programa augmentarà el dinamisme, la creativitat i l'excel•lència de la recerca europea a les fronteres del coneixement en tots els àmbits científics i tecnològics, incloent-hi l'enginyeria, les ciències socioeconòmiques i les humanitats. Aquesta acció serà supervisada pel Consell Europeu de Recerca.

Persones
Reforç quantitatiu i qualitatiu dels recursos humans de la recerca i la tecnologia d'Europa posant en pràctica un conjunt coherent d'accions Marie Curie.

Capacitats
L'objectiu d'aquesta acció és donar suport a les infraestructures de recerca, la recerca en benefici de les PIME i el potencial de recerca de les regions europees (Regions del Coneixement), així com estimular el total desplegament del potencial de recerca de la Unió ampliada i construir una societat del coneixement europea eficaç i democràtica.

Cadascun d'aquests programes està supeditat a un programa específic. A més, hi ha un 'programa específic' per al Centre Comú de Recerca (activitats no nuclears) i un altre per a les accions de recerca i formació en matèria nuclear d'Euratom.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona