<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Creació d'empreses


Amb l'objectiu d'aconseguir una major transferència dels coneixements desenvolupats dins la universitat cap a la societat, la UAB, a través del Parc de Recerca UAB (PRUAB), ofereix un servei d'assessorament i de suport a la creació d'empreses.
 Serveis a l'emprenedor 
Itinerari recomanat per a l'emprendedor
Recerca de fons
Vivers d'empresa
Formació
Altres serveis

En un primer estadi, en el que la idea encara no s'ha convertit en negoci, ajudem l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa.
D'aquesta manera aconseguim que l'emprenedor analitzi la seva viabilitat copsant els punts forts i els punts febles que aquesta idea presenta, amb la finalitat d'aconseguir una empresa innovadora, sòlida des de l'inici i amb una àmplia projecció.

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona