La Seu de La Vall d'en Bas

Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB. Seu de La Vall d'en Bas


El Campus d’Arqueologia de la Vall d’en Bas fou creat al març del 2016 a arrel de la les col·laboracions amb l'Ajuntament de la Vall d'en Bas en l'àmbit de la docència dels estudis de grau i llicenciatura d'Arqueologia i la recerca arqueològica des de l'any 2005 així com de la recerca arqueològica.
 
Aquesta col·laboració actualment es concreta en la realització de les pràctiques de camp del grau d'Arqueologia i de treballs arqueològics en els jaciments arqueològics de la Dou i de l'Aubert .
 
La seu està formada per:
 
·         El jaciment arqueològic prehistòric de La Dou
·         El poblat medieval de l’Aubert
·         Can Trona - Centre de Cultura i Natura