A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Avaluació  Convocatòria extraordinària de fi d'estudis 
Proces i Convocatòries
Revisió d'avaluació
Avaluació davant d'un tribunal
Practicum i treball de fi d'estudis
 Convocatòria extraordinària de fi d'estudis 
Avaluació per compensació
Normativa
Calendari Convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis


 La convocatòria extraordinària de fi d'estudis consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusivament els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs anterior.
 
 
Requisit
Podràs sol.licitar aquesta convocatòria si has matriculat tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis.
 
La teva sol.licitud haurà d'abastar totes les assignatures o els mòduls pendents de superar.
 
Les assignatures o els mòduls per les quals facis la sol.licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el treball fi d'estudis o el pràcticum.
 
 
Lloc de sol.licitud
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre.
 
 
Termini
El termini l'estableix el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.
 
 
Documentació que cal presentar
Formulari de sol.licitud (original i còpia)
Document acreditatiu de les activitats que podran obtenir reconeixement acadèmic i que encara no consten a l'expedient de l'estudiant, si és el cas.
Document acreditatiu d'haver superat el pràcticum o situació especial de finalització avançada, si és el cas.
 
 
Formulari
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis. Sol.licitud

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona