UAB

Guies docents dels mōduls

La informaciķ que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parčntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualitzaciķ. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipōsit Digital de Documents.

La informaciķ sobre les llengües emprades a cada mōdul es pot consultar al pdf. de la guia docent de cada mōdul.

42527 - Art  CAT(2016-17) CAST(2016-17)

42528 - Cičncia  CAT(2016-17)

42533 - Metodologia de la Recerca  CAT(2016-17) CAST(2016-17)

42534 - Política  CAT(2016-17) CAST(2016-17)

42537 - Treball de Fi de Māster  CAT(2016-17) CAST(2016-17) ENG(2016-17)

42529 - El Bé  CAT(2016-17) CAST(2016-17)

42531 - La Justícia  CAT(2016-17)

42532 - Ment  CAT(2016-17) ENG(2016-17)

42536 - Sentits  CAT(2016-17) CAST(2016-17) ENG(2016-17)

Web del māster https://www.uab.cat/web/master-reptes-de-la-filosofia-contemporania-1302589978115.html