Universitat Autònoma de Barcelona > Informació acadèmica dels màsters oficials > Erasmus mundus i màsters oficials en anglès

Erasmus Mundus

Els màsters oficials Erasmus Mundus són cursos integrats, d'alt nivell, que imparteix un consorci format, per almenys, tres universitats de tres països europeus diferents. Aquest tipus de màster es defineix com a "integrat", perquè té un pla d'estudis conjunt i un període d'estudi a dues de les universitats participants, com a mínim.

Màsters oficials

Nom
Tipus
Màster Oficial UAB
Interuniversitari
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona