Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch!

Modalitat: virtual.
Adreçat a:
professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores, al llarg d’unes vuit setmanes aproximadament.
Calendari:
inici el 23 d'octubre de 2017.
Professorat: Joan Calvo Luque.
Preu: 70€.
Codi curs:
V5                 Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:

Curs d’introducció sobre els fonaments d’Scratch, sent una formació molt pràctica basada en “reptes”, on s'explica el funcionament bàsic d'Scratch i es descobreixen totes les seves potencialitats a partir d'activitats guiades. A més d'aprendre a fer servir l’Scratch, al llarg del curs es veuran eines que permetran la introducció a l’aula sobre l'ús d’Scratch i la seva posterior avaluació dels nostres alumnes.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb l’entorn Scratch.
 • Conèixer conceptes bàsics de la programació.
 • Crear jocs de preguntes i respostes, històries i jocs senzills.
 • Conèixer altres eines educatives per programar.
 • Exemples de com avaluar.

Continguts:

 • Introducció i familiarització amb l’Scratch.
 • Conceptes bàsics de programació: estructura interactiva i condicional.
 • Creació de jocs de preguntes i respostes.
 • Creació d’històries.
 • Creació de jocs senzills.
 • Altres recursos per introduir la programació educativa.
 • Propostes d’avaluació quan s’implementa la programació a l’aula.

Metodologia:
Els participants hauran de superar els diferents “reptes” de programació plantejats a la formació en forma d’activitats, demostrant d’aquesta forma que han assolit els conceptes proposats. Es fomentarà de forma especial els fòrums de la plataforma virtual, i com a conseqüència la interacció entre els alumnes, per trobar la solucions als problemes que es puguin trobar durant el procés de programació.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, superació dels “reptes” i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats.