Cursos 2018-2019 - Classificació per modalitat

PRIMER QUADRIMESTRE

CURSOS PRESENCIALS

Ciències 12-15, una proposta per ensenyar ciències amb sentit 
Coaching educatiu
Comprendre i incloure als alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista en els espais educatius. Propostes i estratègies
Creació i producció de recursos audiovisuals: coses que hem de fer per rodar una pel·lícula 
Creativitat i innovació a l'aula
Curs d'iniciació a la Pedagogia Sistèmica
Introducció a la Neurociència aplicada a l'educació
La correcció dels textos: creences, coneixements i processos d’alumnes i docents
L’orientació educativa, un tema clau!
Pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament. Iniciació
La Psicomotricitat: eines i recursos per portar-la a la pràctica
Treball per projectes a l'educació secundària

CURSOS VIRTUALS
Creació de material didàctic amb eines digitals
De l’emoció a l’acció intel·ligent
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM
Famílies: diversitat familiar a l’escola
Fotografia amb dispositius mòbils
Gamificació a l'aula amb Classcraft
Gestió positiva del conflicte
Indagació i competència científica
Iniciació a la metodologia de les classes inverses
Introducció a la Neurociència aplicada a l'educació 
Introducció a les Intel·ligències múltiples. Disseny d'estratègies per l'aula de primària i secundària
La Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius
L'avaluació en el treball per competències
Narracions digitals


SEGON QUADRIMESTRE

CURSOS PRESENCIALS

Arduino per a docents
Com treballar a l'aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l'autoavaluació
Curs avançat sobre Neurociència i aprenentatge
El repte de preparar un espectacle d'acrosport cooperativament 
Infàncies, immigració i educació
Jugar la literatura a l'escola. Una aproximació a l'educació literària a través de les obres
Median T la dansa: moviment, emoció i llenguatge
Pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament. Avançat
Treball per projectes a l'educació infantil i primària
Treball per projectes a l'educació secundària

CURSOS VIRTUALS
De l’emoció a l’acció intel·ligent
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM
Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch!
Famílies: diversitat familiar a l’escola
Gestió positiva del conflicte
Indagació i competència científica
Iniciació a la metodologia de les classes inverses
Introducció a la Neurociència aplicada a l'educació
La Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius
La tutoria en el centre competencial i cooperatiu
L'avaluació en el treball per competències
Les intel·ligències múltiples a l'aula 2. Les 5 ments del futur
Recursos pràctics per elaborar projectes STEAM d'educació artística en llengua anglesa
Tauletes digitals, possibilitats didàctiques i aplicacions a l'aula
Toquem les matemàtiques