Classificats per modalitat

SEGON QUADRIMESTRE
CURSOS PRESENCIALS

A Barcelona

CLIL for all.
Curs avançat sobre neurociència i aprenentatge.
El debat acadèmic com a eina d'aprenentatge.
El repte de preparar un espectacle d’acrosport cooperativament.
Ensenyar literatura a l’educació secundària.
Habilitats i competències per liderar equips docents cohesionats i eficaços.
L'orientació educativa, un tema clau!
Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament. Nivell 2.
Temps de cinema: Ingmar Bergman.
Tradició i modernitat a la literatura infantil i juvenil: una mirada a la literatura infantil.

Al Campus de Bellaterra
Aportacions de la neurociència a l'educació. Introducció.
Educar en les arts i a través de les arts: projectes interdisciplinaris i inclusius.
Incidents Crítics: com gestionar estratègicament els conflictes al centre educatiu?
Infàncies, immigració i educació.
La música contemporània a l'escola. De l'escolta a la creació.
Les WebQuest, una manera de treballar amb les TIC de manera competencial.
Treball per projectes a l'educació secundària.

Formulari d'inscripció als cursos presencials


CURSOS VIRTUALS
Creació de material didàctic amb eines digitals.
De l’emoció a l’acció intel·ligent.
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM.
Gestió positiva dels conflictes.
Indagació i competència científica.
Iniciació a la metodologia de les Flipped Classroom amb pràctica real a l’aula.
L’avaluació en el treball per competències.
La programació neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius.
La tutoria en el centre competencial i cooperatiu.
Les activitats de llengua a l’espai 2.0.
Les intel·ligències múltiples a l'aula 2. Les cinc ments del futur.
Projectes telecol·laboratius.
Recursos pràctics per a elaborar projectes STEAM d’educació artística i ciència en llengua anglesa.
Tauletes digitals, possibilitats didàctiques i aplicacions a l’aula.
Tractament digital de les imatges.

Formulari d'inscripció als cursos virtuals


PRIMER QUADRIMESTRE
CURSOS PRESENCIALS

A Barcelona
Aportacions de la neurociència a l'educació.
Coaching educatiu.
Com treballar a l’aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l’autoavaluació.
Creació i producció de recursos audiovisuals: Coses que hem de fer per rodar una pel·lícula (per molt curta que sigui).
Creativitat i Innovació a l’aula.
El debat parlamentari britànic com a projecte de grup classe o grups línia.
Ensenyar literatura catalana avui. Eines, estratègies i neguits.
Incloure i comprendre el funcionament i les dificultats en les relacions socials dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista a l’escola. Propostes i estratègies.
Intercanvi d'experiències a l'entorn de problemàtiques adolescents, entre experts, mestres i famílies.
Introducció a la cartografia geològica a partir de la geologia de Catalunya.
Introducció a la pedagogia sistèmica.
La Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la Nueva gramática de la lengua española (2009-2011). Comparació i avaluació de propostes per a la seva aplicació als cursos d’ESO i Batxillerat.
La revisió dels textos a l’aula: una mirada als processos, creences i coneixements d’alumnes i docents.
L'orientació educativa, un tema clau!
Millorar la competència escrita a l'educació secundaria.
Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament.

Al Campus de Bellaterra
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO.
Treball per projectes a l'educació infantil i primària.
Treball per projectes a l'educació secundària.


CURSOS VIRTUALS
Com crear un curs MOOC (Massive Open Online Courses).
Com treballar les narracions digitals a l’aula.
De l’emoció a l’acció intel·ligent.
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM.
Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch!
Gamificació amb Classcraf.
GeoCating. La geolocalització i el coneixement del nostre entorn proper.
Gestió positiva dels conflictes.
Indagació i competència científica.
La Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius.
Les activitats de llengua a l’espai 2.0.
Les intel·ligències múltiples a l’aula.
Metodologia, eines i recursos TIC efectius a l’aula.
Metodologies en el treball per competències.