Classificats per modalitat

PRIMER QUADRIMESTRE
CURSOS PRESENCIALS

A Barcelona
Aportacions de la neurociència a l'educació. Places exhaurides
Coaching educatiu.
Com treballar a l’aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l’autoavaluació. Places exhaurides
Creació i producció de recursos audiovisuals: Coses que hem de fer per rodar una pel·lícula (per molt curta que sigui). Places exhaurides
Creativitat i Innovació a l’aula. Places exhaurides
El debat parlamentari britànic com a projecte de grup classe o grups línia.
Ensenyar literatura catalana avui. Eines, estratègies i neguits.
Incloure i comprendre el funcionament i les dificultats en les relacions socials dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista a l’escola. Propostes i estratègies. Places exhaurides
Intercanvi d'experiències a l'entorn de problemàtiques adolescents, entre experts, mestres i famílies.
Introducció a la cartografia geològica a partir de la geologia de Catalunya.
Introducció a la pedagogia sistèmica. Places exhaurides
La Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la Nueva gramática de la lengua española (2009-2011). Comparació i avaluació de propostes per a la seva aplicació als cursos d’ESO i Batxillerat.
La revisió dels textos a l’aula: una mirada als processos, creences i coneixements d’alumnes i docents.
L'orientació educativa, un tema clau!
Millorar la competència escrita a l'educació secundaria.
Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament.

Al Campus de Bellaterra
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO.
Treball per projectes a l'educació infantil i primària. Places exhaurides
Treball per projectes a l'educació secundària.


Formulari d'inscripció als cursos presencialsCURSOS VIRTUALS
Com crear un curs MOOC (Massive Open Online Courses).
Com treballar les narracions digitals a l’aula.
De l’emoció a l’acció intel·ligent.
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM.
Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch! Places exhaurides
Gamificació amb Classcraf Places exhaurides
GeoCating. La geolocalització i el coneixement del nostre entorn proper.
Gestió positiva dels conflictes.
Indagació i competència científica.
La Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius Places exhaurides
Les activitats de llengua a l’espai 2.0.
Les intel·ligències múltiples a l’aula.
Metodologia, eines i recursos TIC efectius a l’aula.
Metodologies en el treball per competències. Places exhaurides

Formulari d'inscripció als cursos virtuals

SEGON QUADRIMESTRE
CURSOS PRESENCIALS

A Barcelona

Ciències 12-15, una proposta per ensenyar ciències amb sentit.
CLIL for all.
Educar a través de les arts.
El debat acadèmic com a eina d'aprenentatge.
El repte de preparar un espectacle d’acrosport cooperativament.
Ensenyar literatura a l’educació secundària.
Habilitats i competències per liderar equips docents cohesionats i eficaços.
Incidents crítics a l’institut. Prevenció i gestió estratègica dels conflictes.
Infància i immigració: identitats, reptes i experiències en entorns educatius.
La cerca d’informació.
La música contemporània a l'escola. De l'escolta a la creació.
L'orientació educativa, un tema clau!
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO.
Tradició i modernitat a la literatura infantil i juvenil: una mirada a la literatura infantil.
Treball per projectes a secundària.
WebQuest, una manera de treballar amb les TIC de manera competencial.

Al Campus de Bellaterra
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO.

Formulari d'inscripció als cursos presencials

CURSOS VIRTUALS
Creació de material didàctic amb eines digitals.
De l’emoció a l’acció intel·ligent.
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM.
Iniciació a la metodologia de les Flipped Classroom amb pràctica real a l’aula.
Gestió positiva dels conflictes.
L’avaluació en el treball per competències.
La programació neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius.
Les activitats de llengua a l’espai 2.0.
Les intel·ligències múltiples.
Projecte LaceNet.
Projectes col·laboratius.
Recursos pràctics per a elaborar projectes STEAM d’educació artística i ciència en llengua anglesa.
Tauletes digitals, possibilitats didàctiques i aplicacions a l’aula.
Tractament digital de les imatges.
Tutoria.

Formulari d'inscripció als cursos virtuals