FAS > Fas > Qui som > Presentació > Avís legal i privacitat web fas

Avís legal i política de privacitat
 
Informació general del lloc web de Fundació Autònoma Solidària
Titularitat de la pàgina web
 
El nom del domini www.uab.cat/fas està enregistrat a favor de Fundació Autònoma Solidària, amb NIF número G61884359 domicili social a Edifici l’Àgora, plaça Cívica, Campus UAB 08193 Bellaterra. Telèfon de contacte +34 93 581 24 85 i adreça de correu electrònic fas@uab.cat.
 
Condicions d’ús
 
1.- Amb aquestes condicions d’ús, Fundació Autònoma Solidària regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.
 
2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
 
3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Fundació Autònoma Solidària es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més breu possible.
 
4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a la Fundació Autònoma Solidària dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 
5.- La Fundació Autònoma Solidària no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
La Fundació Autònoma Solidària es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 
6.- Ni la Fundació Autònoma Solidària ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundació Autònoma Solidària les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 
7.-Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de la Fundació Autònoma Solidària o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a la Fundació Autònoma Solidària, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips de la Fundació Autònoma Solidària que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de la Fundació Autònoma Solidària. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
 
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de la Fundació Autònoma Solidària, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de la Fundació Autònoma Solidària, tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
8.- L’establiment de qualsevol hipervincle des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Fundació Autònoma Solidària estarà sotmès a les condicions següents:

-No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de Fundació Autònoma Solidària.
-No s’establiran deep-links amb el lloc web de Fundació Autònoma Solidària ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
-No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Fundació Autònoma Solidària i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a la Fundació Autònoma Solidària
-Sota cap circumstància Fundació Autònoma Solidària serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
-Qualsevol hipervincle a la web de Fundació Autònoma Solidària s’efectuarà a la pàgina principal.
 
9.- Política de privacitat o protecció de dades
 
A. Dret d’informació
Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.uab.cat/fas i la resta de llocs web que Fundació Autònoma Solidària posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.
De conformitat amb el que estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Fundació Autònoma Solidària informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per Fundació Autònoma Solidària i sota la seva responsabilitat.
 
B. Finalitat
 
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Fundació Autònoma Solidària, seran tractades de conformitat amb les previsions establertes a la LOPD, amb la finalitat que es concreta en cadascun d’aquests formularis.
 
C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades
Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari, són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
 
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a la Fundació Autònoma Solidària són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 
D. Consentiment de l’usuari
 
L’enviament de dades personals a través dels formularis electrònics de Fundació Autònoma Solidària, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Fundació Autònoma Solidària i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Fundació Autònoma Solidària i les seves iniciatives.
 
 
E. Butlletins i comunicacions electròniques
Fundació Autònoma Solidària podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través d'un correu electrònic de subscripció el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través de l'enviament d'un correu electrònic sol·licitant aquesta baixa o modificació de dades.
 
D’altra banda, Fundació Autònoma Solidària informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 
F. Seguretat
Fundació Autònoma Solidària manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d´11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Fundació Autònoma Solidària es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i, a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 
G. Galetes i IP
L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IP, que permet que Fundació Autònoma Solidària reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.
 
H. Spamming
Fundació Autònoma Solidària no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat d´informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 
 
I. Dret d’oposició, correcció i actualització de dades
L’usuari té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Fundació Autònoma Solidària, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar directament a fas@uab.cat o bé a l’adreça postal: Edifici l’Àgora, plaça Cívica, Campus UAB 08193 Bellaterra.
 
10.- Les condicions d’ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Fundació Autònoma Solidària, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.
 
11.- El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la llei espanyola.
 
L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.
 
Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
 
 

Copyright
Fundació Autònoma Solidària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.uab.cat/fas.

Fundació Autònoma Solidària és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.
 
© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats