La internacionalització en xifres

1.407

estudiants estrangers de grau (2016-2017)

5,37%

d'estudiants estrangers de grau (2016-2017)

2.133

estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)

35,7%

d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2016-2017)

1.200

estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2016-2017)

17,2%

de titulats han fet estades a l'estranger (2014-2015)

1.251

estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2016-2017)

3.038

estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2016-2017)

227

docents i investigadors estrangers (2016)

5,8%

de personal docent i investigador estranger (2015)

25%

de programes de màster en anglès (2016-2017)

8

màsters Erasmus Mundus (2015-2016)

43,7%

d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015)