Tots els màsters i postgraus


Màsters propis

Nom Tipus Places Modalitat Díptic informatiu
Màster en Criminalística Màster propi UAB 50 Presencial
Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Màster propi UAB 35 Presencial
Màster en Gestió de Riscos i Emergències Màster propi UAB 40 Presencial  
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia forense Màster propi UAB 50 Presencial  

Postgraus

Nom Tipus Places Modalitat Díptic informatiu
Postgrau en Convivència i Transformació del Conflicte Postgrau 40 Presencial  
Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària Postgrau 35 Presencial
Postgrau en Grafoanalista Forense Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines d'Assistència Postgrau 25 Presencial  
Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball Postgrau 25 Presencial  
Postgrau en Pèrit Cal·lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Seguretat Alimentària Postgrau 35 Presencial  
Postgrau Tècnic Competent en l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció Postgrau 40 Presencial