Tots els màsters i postgraus


Màsters propis

Nom Tipus Places Modalitat Díptic informatiu
Màster en Criminalística Màster propi UAB 50 Presencial
Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Màster propi UAB 35 Presencial
Màster en Gestió de Riscos i Emergències Màster propi UAB 40 Presencial
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia forense Màster propi UAB 50 Presencial

Postgraus

Nom Tipus Places Modalitat Díptic informatiu
Postgrau en Convivència i Transformació del Conflicte Postgrau 40 Presencial  
Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària Postgrau 35 Presencial
Postgrau en Grafoanalista Forense Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball Postgrau 25 Presencial  
Postgrau en Pèrit Cal·lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal Postgrau 50 Presencial  
Postgrau en Seguretat Alimentària Postgrau 35 Presencial  
Postgrau Tècnic Competent en l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció Postgrau 40 Presencial