UAB

Pràctiques

"Pràctiques Externes" és una assignatura optativa oferta als estudiants en el seu quart any. Els estudiants tenen l'oportunitat d'aplicar les habilitats i coneixements adquirits durant els seus estudis, en un context de treball professional que implica l'ús d'Anglès de nivell avançat.

Coordinador: Alan Reeves
Pràctiques Externes s'ofereix en dues maneres diferents:
  1. Com una  experiència laboral amb una entitat col·laboradora fora del campus. Les pràctiques es formalitzen per mitjà d'un acord específic signat per l'estudiant, l'entitat col·laboradora i la UAB, que defineix les condiciones i que dóna detalls del pla de treball de l'estudiant.
  2. Com una experiència  laboral/acadèmica oferta dins el Departament de Filologia Anglesa i Germanística (per exemple ajudant en un projecte de recerca de la UAB reconegut, etc). Les pràctiques es formalitzen per mitjà d'un acord específic entre l'estudiant, el departament, i la UAB, que defineix les condicions i que dóna detalls del pla de treball de l'estudiant.
En tots dos casos, la assignatura porta 6 crèdits ECTS, que l'estudiant pot obtenir en completar:
  • Treball pràctic amb una entitat col·laboradora: 135h
  • Informe final escrit: 10h
  • Tutories periòdiques amb el/la coordinador/a : 5 h.
Per a més detalls, consultar la Guia Docent de Pràctiques Externes:

Relació de centres de pràctiques

En els últims anys, els estudiants han completat pràctiques en les següents entitats:

Casp Sagrat Cor de Jesús,  Barcelona
UAB Idiomes Bellaterra (CAL)                           
Seccio d’Institut Parets                                      
Yessi Language School (Cerdanyola)                 
British House Language School, Rubi                
UAB Idiomes Barcelona   (EIM)                         
Connect Language School, Vic
Euncet  Business School, Terrassa
Back-Up Lines, Barcelona                                   
Escola Santa Clara, Sabadell                            
Talinga Centre Educatiu, Montcada i Reixac   
CEA Global Education, Barcelona                                         
SES Cerdanyola.                                                     
Escola La Sinia, Cerdanyola