UAB

Pràctiques

L'assignatura de pràctiques és optativa.

L'objectiu és proporcionar als estudiants de la titulació la possibilitat de conèixer el mercat laboral de la traducció i la interpretació a través de pràctiques i estades a institucions i empreses de diferents tipus (empreses de traducció, editorials, entitats sense ànim de lucre, empreses comptetitives...).

Aquestes pràctiques constitueixen la primera presa de contacte de l'estudiant amb el món laboral de traductor/intèrpret. Els estudiants en pràctiques han d'executar unes tasques de traducció/interpretació i després elaborar un informe sobre les tasques realitzades.

La seva feina és avaluada per un tutor extern (de l'empresa col·laboradora) i un intern (FTI-UAB).

Relació de centres de pràctiques

Actualment la facultat compta amb unes 300 entitats col·laboradores per aquest programa.

Podeu consultar més informació a l'apartat de Pràctiques.