UAB

Pràctiques

Contacte precoç des de primer curs amb la realitat sanitària: pràctiques en l'assistència primària, equips hospitalaris i centres sociosanitaris, entre d'altres. Hi ha assignatures de pràctiques a cada curs acadèmic.