UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103592 - Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102947 - Bioestadística  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102962 - Biofísica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102954 - Biologia Cel·lular  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103596 - Bioquímica Estructural i Biologia Molecular  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103597 - Bioquímica Metabòlica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102952 - Introducció a les Ciències de la Salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103594 - Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103633 - Aprenentatge Integrat en Medicina I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103632 - Fisiologia General  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103631 - Histologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104070 - Pràctica Clínica Assistencial I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

2n curs

103593 - Anatomia Humana: Esplancnologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102955 - Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102957 - Fisiologia Mèdica I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103629 - Fisiologia Mèdica II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102946 - Psicologia Mèdica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103595 - Anatomia Humana: Neuroanatomia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103634 - Aprenentatge Integrat en Medicina II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102950 - Bioètica i Comunicació  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102958 - Genètica Humana  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103645 - Nutrició Humana  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104071 - Pràctica Clínica Assistencial II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

3r curs

103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103630 - Bases de la Cirurgia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102949 - Epidemiologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102930 - Farmacologia General  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102936 - Fisiopatologia i Semiologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102928 - Immunologia Mèdica  CAT(2017-18) ESP(2017-18) ENG(2017-18)

102933 - Microbiologia i Parasitologia Mèdiques  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102927 - Patologia Estructural i Molecular  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104072 - Pràctica Clínica Assistencial III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102929 - Radiologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

4t curs

103636 - Aprenentatge Integrat en Medicina IV  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102945 - Medicina i Cirurgia I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102944 - Medicina i Cirurgia II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103607 - Medicina i Cirurgia III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102937 - Obstetrícia i Ginecologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102939 - Oftalmologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102940 - Otorinolaringologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

5e curs

103637 - Aprenentatge Integrat en Medicina V  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102938 - Dermatologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102931 - Farmacologia Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103608 - Medicina i Cirurgia IV  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102951 - Medicina Legal i Toxicologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102948 - Medicina Preventiva i Salut Pública  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102935 - Pediatria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102941 - Psiquiatria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

6e curs

104073 - Pràctica Clínica Assistencial IV  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104074 - Pràctica Clínica Assistencial V  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102926 - Treball de Final de Grau  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

Optatives

2n curs

102868 - Biologia del Desenvolupament i Teratogènia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102860 - Cervell i Conducta  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102859 - Drogues i Conductes Addictives  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102858 - Envellir Bé  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103628 - Història de la Genètica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104103 - La Sexualitat Humana  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103529 - Medicina, Cinema i Literatura  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104057 - Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102853 - Relació Metge-Pacient  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102881 - Tècniques de Biologia Molecular  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103531 - Tècniques de Laboratori en Histologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

3r curs

102890 - Bioinformàtica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102916 - Fisiologia Aplicada  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102886 - Genètica Mèdica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103638 - Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102875 - Medicina Basada en l'Evidència  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103609 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102892 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103641 - Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

4t curs

103598 - Anestesiologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103600 - Cirurgia Plàstica i Reparadora  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102899 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102898 - Foniatria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103647 - Medicina Maternofetal  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103651 - Perinatologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103643 - Pràctiques Clíniques de Laboratori I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103649 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103621 - Pràctiques Clíniques Mèdiques I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103604 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

5e curs

103606 - Cirurgia Pediàtrica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103611 - Diagnòstic per la Imatge  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103646 - Hematooncologia Pediàtrica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103625 - Malalties de la Nutrició i el Metabolisme. Aspectes Bàsics i Clínics  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103614 - Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103615 - Medicina de l'Activitat Física  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103617 - Oncologia Mèdica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103602 - Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103644 - Pràctiques Clíniques de Laboratori II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103650 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103624 - Pràctiques Clíniques Mèdiques II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103605 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103640 - Principis de Recerca Clínica: Metodologia, Ètica i Regulació  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103603 - Trasplantament d'Òrgans i Teixits  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

6e curs

104102 - Bases Fisiopatològiques del malalt crític  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103599 - Cirurgia d'Urgència per Aparells  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103653 - Malalties Hereditàries, Endocrinologia i Metabolisme  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103654 - Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102910 - Medicina Pal·liativa  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104069 - Neurociència cognitiva i neuroimatge  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103554 - Qualitat de l'Atenció  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102894 - Reanimació Avançada  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103619 - Salut Internacional  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102893 - Suport Vital Avançat en Trauma  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102904 - Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries  CAT(2017-18) ESP(2017-18)