UAB

Guies docents de les assignatures

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Genètica
- Biologia Cel·lular
- Estructura i Funció de Biomolècules
- Biofísica
- Química Orgànica
 2n semestre
- Anatomia Humana: Aparell Locomotor
- Metabolisme de Biomolècules
- Bioestadística i Anàlisi de Dades
- Histologia i Fisiologia General
- Fonaments de Microbiologia i Virologia
Anual
- Laboratori I
1r semestre
- Anatomia Humana: Òrgans Interns
- Biologia Molecular de la Cèl·lula
- Genètica Humana
- Histologia de Sistemes
2n semestre
- Estructura i Funció del Sistema Nerviós
- Immunologia
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia
Anual
- Laboratori II
- Fisiologia de Sistemes 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Anatomia Patològica
- Microbiologia Mèdica
- Immunopatologia
- Bases Biològiques de la Patologia
2n semestre
- Farmacologia
- Genètica Mèdica
- Bioinformàtica
- Bioquímica Clínica
- Toxicologia
 Anual
- Principis d'Epidemiologia, Salut Pública i Bioètica
 
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
- Nutrició i Dietètica / 6 cr.
- Genètica del Càncer i Oncologia / 6 cr. 
- Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes / 6 cr. 
- Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer / 6 cr. 
- Biofísica de Membranes / 6 cr. 
- Història de la Biologia / 6 cr. 
- Psicobiologia / 6 cr. 
- Antropologia Forense / 3 cr. 
- Economia i Gestió d'Empresa / 3 cr. 
- Biologia Humana / 6 cr. 
- Citogenètica / 6 cr. 
- Genètica i Reproducció / 6 cr. 
- Immunologia de les Malalties Infeccioses / 6 cr. 
- Immunologia Molecular / 6 cr. 
- Parasitologia / 3 cr. 
- Fisiologia Aplicada / 6 cr. 
- Neuroquímica / 6 cr. 
- Imatge Biomèdica i Aplicacions de les Radiacions / 6 cr. 
- Tecnologia de la Reproducció / 6 cr. 
- Animals Transgènics / 6 cr. 
- Nanobiotecnologia / 6 cr. 
- Teràpia Gènica i Cel·lular / 6 cr. 
- Enginyeria Biomèdica i Aplicacions de l'Electrònica / 6 cr. 
- Pràctiques Professionals / 12 cr.  

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.