UAB

Guies docents de les assignatures

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Mencions

Formació General
Menció de Gestió de Riscos a la Comunitat
Menció de Seguretat Laboral
Menció de Coordinació de Seguretat Pública
Menció de Direcció de Seguretat Privada i Investigació Privada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Història de la Seguretat
 • Dret de la Seguretat
 • Gestió de les Organitzacions
 • Estadística
 • Metodologia per a la Redacció de Projectes I i II
 • Informàtica
 • Anàlisi del Risc
 • Models de Seguretat
 • Economia de les Organitzacions
 • Resolució de Conflictes i Sociologia del Risc
 • Intervenció i Autoregulació
 • Regulació de les Organitzacions
 • Tecnologia de la Seguretat
 • Pràcticum I i II
 • Models Sectorials de Risc
 • Gestió Pública de la Seguretat
 • Direcció i Gestió de l'Empresa
 • Comunicació en les Organitzacions
3r curs 4t curs
 • Criminologia i Criminalística
 • Tècniques d'Investigació Social
 • Models Integrats de Gestió : Seguretat
 • Models Integrats de Gestió: Medi Ambient
 • Pràcticum III i IV
 • Models Integrats de Gestió: Qualitat i Seguretat Corporativa
 • Plans de Recuperació de Desastres i Assegurances
 • Seguretat Informàtica i Documental
 • Gestió de Projectes i Equips Humans
 • Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar els 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció de Gestió de Riscos a la Comunitat
 • Pràctiques Externes (12 crèdits)
 • Ampliació del Dret de la Seguretat
 • Seguretat Ambiental
 • Bioseguretat
 • Seguretat Alimentària
 • Regulació d'Armes i Explosius
 • Seguretat Turística
 • Tecnologia de Seguretat Documental
 • Seguretat de Transports i Infraestructures
 • Prevenció de Riscos
 • Gestió de Riscos
 • Banc d'Experiències
 • Regulació i Autorregulació en la Gestió de Riscos a la Comunitat
 • Indicadors per a la Intervenció
Menció de Seguretat Laboral Menció de Coordinació de Seguretat Pública
 • Normativa Sobre Riscos Laborals
 • Seguretat Laboral
 • Higiene i Salut
 • Direcció dels Serveis de Prevenció
 • Psicosociologia i Ergonomia
 • Seguretat Ciutadana
 • Organització i Competències en Seguretat Pública
 • Protecció Civil
 • Gestió de Recursos Humans en les Administracions Públiques
 • Direcció de Seguretat
Menció de Direcció de Seguretat Privada i Investigació Privada  
 • Dret de la Seguretat Privada
 • Investigació Privada
 • Gestió Privada de la Seguretat
 • Sistemes de Protecció
 • Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada