Programes de mobilitat

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el Lifelong Learning Programme o LLP.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

 Mobilitat i Intercanvi