Programes de mobilitat

Possibilitat de fer estades acadèmiques i de recerca a l'estranger. El pla d'estudis preveu un trimestre de mobilitat.