UAB

Programes de mobilitat

Els estudiants del Grau de Dretpodran participar en els programes d’ intercanvi europeus (ERASMUS/SÈNECA) i nacionals (SICUE), així com en els programes de mobilitat propis de la UAB  amb les Universitats,  que hagin subscrit convenis amb la  Facultat de Dret.

Mobilitat i Intercanvi