UAB

Presentació

T'atrau el que està passant en altres països del món? T'interessen els canvis socials i ambientals que transformen el planeta? T'identifiques amb el teu entorn i t’agradaria pensar en global?

El grau de Territori, Globalització i Sostenibilitat és una oferta nova a Catalunya i a Espanya. Té com a objectiu la formació de persones titulades amb capacitat per comprendre, analitzar i explicar les grans dinàmiques de transformació global de les societats contemporànies, des d’una perspectiva territorial i a diferents escales, dins el marc dels objectius de sostenibilitat.

Atès el caràcter de l'enfocament dels estudis en fenòmens fruit de la globalització, el grau ofereix assignatures de llengua anglesa pensant a avançar cap a la participació dels estudiants en l'àmplia oferta d’intercanvis internacionals de la xarxa Erasmus de què es disposa. D'altra banda, la disciplina implica un coneixement directe de l'entorn, que es facilita mitjançant sortides de camp i trepitjant el territori. Igualment, el grau disposa d’un gran ventall de connexions amb empreses, consultories i administracions on es poden dur a terme les pràctiques externes.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau ha de ser una persona preocupada pels problemes del medi ambient i llur efecte en les persones i les societats, que mostri interès per la influència que la història, l’heterogeneïtat dels ecosistemes i les maneres de viure i la diversitat social i cultural tenen en la integració i la interdependència del món.

Es recomana haver cursat al batxillerat les assignatures relacionades amb les ciències socials, com ara Geografia, Economia de l’Empresa o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Sortides professionals

Les persones graduades poden orientar la trajectòria professional en els camps següents:
 • Investigació en centres de recerca públics i privats.
 • Divulgació en mitjans de comunicació.
 • Geògrafs (elaboració d’informes i proposes relacionades amb temàtiques socials i ambientals) a l’Administració pública.
 • Organitzacions no governamentals, tercer sector i altres associacions de cooperació internacional.
 • Empreses, cooperatives i associacions dins l’àmbit de l’economia social.
 • Consultories orientades a estudis locals, regionals i internacionals.
 • Editors de publicacions relacionades amb la matèria.
 • Tècnics en consultories ambientals.
 • Tècnics de gestió cultural.
 • Educadors ambientals.
 • Docència en centres d’ensenyament secundari.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d'avaluació utilitzades a la titulació són: proves teòriques, pràctiques d’aula, sortides de camp, lliurament de treballs i defensa oral, assistència i participació activa a classe, memòria de pràctiques i informes dels tutors, memòria del treball de final de grau.

Horaris

Matí

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: Per determinar
40 places
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Presencial 
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Territori, Globalització i Sostenibilitat
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició