UAB

Dates de matrícula

De l’11 de juliol al 4 de setembre de 2016
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Informació relacionada


Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir en aquests calendaris, es podrà consultar al web de la Facultat de Ciències.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 6 de setembre.
Podeu consultar els horaris i aules de docència, al ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone  amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Informació dels estudis de Grau al web de la Secció.

Treball de Fi de Grau

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  2 de desembre de 2016, (independentment de que el TFG es  faci a 1r o 2on quadrimestre).

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau perautomatrícula.
 
Defensa febrer  2017 data límit de matrícula
el 25 de novembre de 2016
Defensa juny 2017 data límit de matrícula
21 d’abril de 2017
Defensa setembre 2017 data límit de matrícula
23 de juny de 2017
 
Pràctiques Externes

L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia  
 
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  2 de desembre de 2016, (independentment de que les Pràctiques es facin a 1r o 2on quadrimestre)

Manual

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

12 de setembre de 2016

Informació relacionada

Organització dels grups
Informació Taxes Matrícula
Normativa canvis de grup
Ordre de Domiciliació
Calendari d'automatrícula GRAU curs 2016/2017

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens d'assignatures