UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18
Des del Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
12,330
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
8,018

Codi de preinscripció

21010

Formació complementària

  • Biologia per a científics.
  • Física per a científics.
  • Matemàtiques per a científics.
  • Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Aquestes són les taules orientatives per les adaptacions des dels diferents graus de la facultat al grau de Ciències Biomèdiques pels alumnes que volen canviar d'estudis.

Taula de Biologia Ambiental a CC Biomèdiques 

Taula de Biologia a CC Biomèdiques 

Taula de Bioquímica a CC Biomèdiques 

Taula de Biotecnologia a CC Biomèdiques 

Taula de Genètica a CC Biomèdiques 

Taula de Microbiologia a CC Biomèdiques