UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,1)
  • Química (0,2)
12,840
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,563
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
 8,960

Codi de preinscripció

91901