Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2016 263 23 80
2015 220 24 80
2014 232 28 80
2013 245 32 80
2012 284 41 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 79,14% 70,29%
2015 74,67% 60,29%
2014 76,33% 64,46%
2013 73,49% 66,06%
2012 68,01% 68,01%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats