Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2016 86 13 50
2015 63 13 60
2014 68 11 60
2013 69 10 60
2012 91 13 60
2011 136 23 60
2010 113 20 60
2009 88 8 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 70,85% 67,59%
2015 72,43% 66,43%
2014 79,52% 84,11%
2013 79,67% 68,38%
2012 73,54% 77,64%
2011 72,6% 70,5%
2010 67,1% 64,19%
2009 73,5% 73,5%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats